Πρωτοσέλιδο Έθνος: Μνημόνιο και στο Αιγαίο θέλουν ακραίοι της Ευρώπης
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μνημόνιο
έ  ΒΕΡΟΛ|ΝΟΥ Μι ὶ
Ξ ""'°"'ΩΝ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ;
Σ ΠΑΥΣΗ
τ ΜΙΜΗΣ
' Δ·ΕαιοΕΕΕ
ΣΤΑ ΧΕΡ|Α
ΗΒΗ ΑΝΑ'(Ρ|ΤΠΝ 24-25
και ανα Αιγαίο
θέλουν ακραία Με Ε υρώπη5 Ϊ
 αξιωμαιούχοι θέτουν ζῇΪΠμΠ κοινών       
ΠεριΠολιὡν Μο Αιγαίο. εν μέσω τη8 διαΠραγμα
τευ9“8 με ι0υ8 θεσμοὑ8. Η ΑΦΜ Παραμένει αμε· σχεδιασμού8 του8 και οι μεθοδεύσει8
οιεΠ ενο ν
ῖω(|νΠῖΠ ΟΤ|8 θέσ£'8 '[Π8, ωοιόσο ΚΟ
Πω ιμ υ , , ,
ζήΙΠση ανοικιή... »4, 28-28 Ερντ0γαν με ΠρΟσΧΠμ(1 Ϊ0 ΠροσφυγΙΚΟ
να κραιούν ιη ου
ΑΠΟΚΛΕ'Σῖ'ΚΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ
ΗκωΟΜ
Ξ νΟωΠν
 ωΠωογΟΟ
Ξ Ποσα
ΠιΟΟιζξ
οζΠι.1ιωτΟ
ΡΑ ΚΑΣ|Α|ΑΡ||Σ:
= ΑΦΗΣΤΕ ΣΜΣ ΑΑΑΒΥΣ Ξ
· .  ΑΑ' "|ΑΣΤΕ Η" 'ΜΝΉΜΗ 
ῇ ΕΜΕΝιιΕΕ
¦ ΕΜΑΕΣ
= αν" αν
Με τη δύναμη
και τη σιγουρια
της πρώτης τράπεζας
στην Ελλάδα.
βλαθΜΜ5
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ'ΡΑ|ΩΣ
Μ.ρ'πωΒΜαΜΜρ.ωΜ