Πρωτοσέλιδο Το Βήμα: Παιχνίδι με τα δάνεια. Οι "συνεργάσιμοι" δανειολήπτες θα κερδίζουν "κούρεμα" και ρυθμίσεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
τη ιι τη πι
7' Ι08 623ΙΟΊ
του ενω
Μ Δ Μ” (1957·2009)
,|<|'Σ
ΕωῖΗΣ: ΠΑΝ Η. "Μ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μ '. ΜΜΜ
κκ'ΡιΛκΗΣ
!ΔΡΥΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΜπΡΑκΗΣ Μ ' Μ Μ' κεντρικο Μα: ΜΜΜ 80. Μ 115 28 Θ το ΒΗΜΑ Α| 
Ετσ$ ιδρυσΕω8 1922 Η' ΔΟΥΚΑ Μ των Μπα ΤΜ ΜΜΜ κα των Ο 211 385.7000. ΕΜ|: Με Εκδίδεται απο τον Δημοσιογραφικο
ειοε 940 - Αριθ. 16426 Ανατολη 06.58 · Δύση 17.20 'Μ ΜΜ/νννννν.ισνιΜ.σ Οσνανισω ΜΜΜ ΑΕ. ΤΙΜΗ ; - Η(
Οι «συνεργασιμοι» δανειολητπε8 θα κερδἰΖουν «κουρεμα» και ρυθμισει8
Παιχνιδι με τα δανεια
> «Κόκκινος» συναγερμός
στην κυβέρνηση εν (Με'
του αυριανού Ευτοοτουρ
 Εμπλοκη με τα ορια για
πλειστηριασμους πρώτης
κατοικίας και τις 100 δοσεις
ΣΕΛ|ΔΕΣ Α8. Α10-12
 Καρφια Ευρωπαίων κατά
Μαξιμου: «Νομιζουν οτι
ειναι πιο εξυπνο· απο εμας»
ΔιΑΣΩΖοΝτΑι Μ ΕπικογρικΑ ο τΣιπρΑΣ ΦοΒΑτΑι ΜΝ αυτη τΩΝ ΝΕΩΝ ΑΓΑΝΑκτιΣΜΕΝΩΝ
Ολοι σε ένα Ταμεἱσ, Το ΑΙΜΑ
με Ψαλιδισμενε5 συνταξει8 ΓΛΙΣΤΡΑΕΙ
ΣΕΛ|ΔΑΒ3
Δ Του
πΧτονΣ προ:σντεΣ “ ι Μπιτ π·ατσΔικειΑ ΣΤΑΥΡΟἘΞεΨΥ_ΧΒΗ
.. .  ι 8 λ ·
το: 882
της Μπρος στη
θεσσαλονίκη την
ανοιξη του 1963
είχε ως συνέπεια
την πτώση της δε· , , ξιας κυβερνήσεως
Επικινδυνη αθηνων σο Παω η του Κωνσταντιαποστολη διΞ:ε“α::2τ°ωΨ . .. . . πωπω;
Τ · κάθεσαι  Απο τη «λαικπ δημοκρατια» ΈΠ$ “ΜΜΜσιπρο και στις τουαλειες. Η κατασια- Ι Ο Ο Ο Μκὡν "ου είχε
στην Αγκυρα πτεΜΜ; ι πλατεια5 στην «εποχη των τερατων» “ο“ν““8“οιισ:
ΣΕΛ|ΔΑΑ19 τους δικαστές. ΣΕΛ·ΔΑΑ27 ι ΣΕΛ¦ΔεΣΜ_Αω
Μ ε τ δὐνα
η  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ'ΩΣ
και τη σιγουρια
της πρωτης τράπεζας
στην Ελλάδα.
βλ. σελίδα 3
Μ.ρ'τ··υὡωκασυρ.ωω