Πρωτοσέλιδο Αυγή: Το νέο πρόσωπο της Δημόσιας Διοίκησης
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 . Η ΑΥΓΗ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 · Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ · ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 12442 ΤΙΜΗ: 3 ε
Το νεο πρόσωπο
 τιιε Διιμόσιαε Διοίκιισιιε
 Τον Δεκεμβριο
 το Β'Βῇ'Οθ9 υγεί05 Ξ Μισθολογικές ωριμανσεις ανα διετία για τους υπαλλήλους πα των ΟνΟοΦοῇ'Οτων. Η  .4 νεπιστπμιακής εκπαίδευσπς και ανα τριετία γία τους υπόλοιπους
4 Από το Εθνικό Μητρώο των δήμοσίων υπαλλήλων με ιδιο ὅ; ι μ αίτερα προσόντα θα επιλέγονται οι διοικήσεις οργανισμών
Ο και εταιρειών του Δήμοσίου Αμφίδρομη αξιολόγπσπ για τους υπαλλήλους και συλλογική αυτοαξιολόγησή για τις δομές με βόσπ τους πολίτες - Χρήστες των υπήρεσιών τους
Μείωσπ 10% του βασικού μισθού
ο Βίας
 Τον Τρίτο ιεῆειώνουμε των βουλευτών, που συμπαρασύρει
 με την κυβερνηση Με τις αμοιβές του σημερινού και του πα Δεξιαε και Με διτοιπια5 λιότερου πολιτικού προσωπικού , 13
 στον Πορτογαῆία :
 .............................................................. ή    ΑΦΙΕΡΩΜΑ¦ ηροΣφγΠκο
ή “ΑΠσεἩΠἑΠ εστία·
εναντι τι ι·°ἑι“ιέιῇΜΜ κριθεί στη!”
Ο κίνδυνος αναιρλεξΠς στα βαλκανική
διαδρομή Το ταξίδι του Αλέξη Τσίπρα
στήν Αγκυρα και ή προσπαθεια για
συντονισμό στο προσφυνικο μεταξυ ΕΕ.
και Τουρκίας · 19 22 κΑι ι:ΝοτΜΑτΑ
ο _ των τοστ
| δεν κρύβουν τα "Β Λεω ω
στη γεωγραφια - Ρ
θ γύμνια πιο Δώσε 5+1 «Νιώθω
του ανατου ·7 σε συνεΧῇ
Μ' ΜΗΝ, τονκαετιιπιπεΛικΗ· Ξ ¦ ν .ν διαπραγμάτευση
. Ξ η
°°Ν""ω"°"-'ἔωΜ ἔΞἔγἐἔἴ?ἑὲΐΖἰῖΞΞΠἔΞἑΞνΐι Με· _
ΥΜΜ Μ και τι σταθερότητα των «ρἔοἔν» προ- ω  “ κ
σφύγων από τις εμπόλεμες ζώνες τής  
 ΙΜ) ΜέσΠςΜῦΜςΠΜΕῳώΠ“ ω Δρ" Μ Β ιι νέα αναπτυξιακή τρωω
ο 77ιιο οι5ιο3 › ----- ΣΥΝΕΧΕΙΑ επι ΣΕΛΙΔΑ2 - ”165 _ ,9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα