Πρωτοσέλιδο Ημερησία:Recognized text:
μ ή Ϊ _
_ · Δ Ι χε
η στ"
77 Ξ . Ζ Ι Ι τι
η ω ·ι
ω ° ἱ"“μ“. ι
ΠΑ ΧΕΡΙΑ "'"Σ Μ ΝΕΑΡΟΣ ΝΕΟΝΑΣΙ
Ανθρωποκυνηγητό
για τη σύλληψη, 
των χρυσαυγιτων 
Κατεπείγουσα έρευνα για την αγανδρη επίθεση σε βαρος του Ε Κου
μουτσάκου διέταξε ο εισαγγελέας. 7
Η αστυνομία συνέλαβε χθες έναν _
νεαρό. ωστόσο, δέχεται έντονη
κριτική για την ολιγωρία που
επέδειξε πριν και μετά τα επεισόδια στο Σύνταγμα Μ 62
τ .Με Ι ..ι.7“=ἑ 
 -: Αυτή την εβδομαδα: ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ
Ιταλία - Αίγυπτος - Σινα -Ιερουσαλήμ - κύπρος - Μοριας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 20146 - ΕΤ0Σδδο Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α
Αγώνας δρόμου
για να κλείσει
το χάσμα με
τους δανειστές
› Εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις.
στο παρα πέντε του κρίσιμου Ευωακουρ της Δευτέρας ›Σοκ με τη
ρύθμιση των 100 δόσεων. 0ι δανειστές ζητούν επώδυνες αλλαγές
για τους οφειλέτες Μ ο
0ι βουλευτές
που στηρίζουν
τους τέσσερις
«μονομαχους»
› ΚορυΦαία «γαλάζια» στελέχη στο
πλευρό των Β. Μεϊμαρύκη κ Μητσοτάκη. Απ. Τζιτζικώστα και ΑΔ. Γεωργιάδη ›Αγώνας δρόμου 15 ημέρες
πριν από τις εκλογές για τον προσε·
ταιρισμό αυτοδιοικητικών στελεχών
απ' όλητην Ελλάδα Μια-Β
ΠΩΣ ΟΑ ΔΙΑΜΟΡΦΟΟΟΥΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤρατιεΖικός «Πυρετός» για
τον ανακεφαλαιοποίυο
_ _ Α -._
Ρ εἴ·
Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου μόνο για
μεγόλους επενδυτές. Η διαδικασία και οι
όροι αποτρέπουν τη συμμετοχή των μικρομετόχων. 0ι χρηματιστές προβλέπουν ότι
οι τιμές των μετοχών θα διαμορΦωθούν
30%-40% χαμηλότερα Μ 8 - ο
· ΣΑεΒΑτο - κγι>ιΑκιι 7 - 8 ΝοΕΜΒΡιον 2015 - τΙΜιι 3¦5 ε
Μπίιπειτίεία.αιτ
«ΠΑ|'ΩΣΕ» Η ΑΓΟΡΑ - ΣΥΝΤΟΜΑ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τα νέα τἑλΙΙ Ι.Χ.
Επιβαρυνοε1ς έως ΖΟΟ ευρώ στα νέα
αυτοκίνητα αντιρρυτιαντ1κός τεχνολογίας,
Μ Τέλη κυκλοφορίας πέ- α Καταργούνται τα μηδε- οι αλλαγές που σχεδιύζονται
ε ντε ταχυτήτων. ανάλογα ι νικά τέλη για τα Ι.Χ. Μ_ΜΜ Ψ
'- , , έ ΙΧ. 12οο-ιωο . ό έ
με τα κυβικα. τους ρυ με εκπομπες ρύπων =:ἔκ:Μήρὑ“ων κε κ“ἑν;ὅ%π$Ἡ=
πους και την παλαιοτητα κατω απο 100 γρ./χλμ. 120-1ωνρωμ. ____ _Εε£αχἙἶεἙ
. . . , ·- ' 5 ' 20
α Κερδισμένοι οι ιδιοκτη- Μ Ριζικες αλλαγες στον ωωξἘἶῳ
τες μεγαλου κυβι- Φόρο πολυτελούς,δια- ψἔἄιΡ% η π ¦χξῖ.ἑἩΐἔὅ8°ξ
σμου ανω των 10 ετων βιωσης για Ι.Χ. πανω ---------- -- κ°'ΨΜ5°
από1.929κ.ε. Μ Ι ` Δ. ςωωω“
α Σενάριο-σοκ για επιβολή “Μα . ή . : _ .που
τέλους απόσυρσης πινα- α Απόσυρση μόνο για α- :ΥἩἔ“&Ψ ι έ ί ο νωι“γωε“ωἡω
· , . . . ι~ κ ~ Νέα”
κιδων 300-450 ευρω γορα Φθηνων Ι.Χ. ΜΑ ΨΝἙῶω ώστε να “Μωρέ μαζική
Μ 161νρ|χΜ απόσυρση ιιινακίδων
....................................................................................................................... .. γ
 Τα ό Μια» του νέου ΑΜ «ΚΡΠΦες»
Ξτ ' έ ο . ,. ,_ ε Η ἔἐ“ ο “~ ' ν
 | Ε Τ?Μιλή- 2 | στις κατα - Ο Β κ Μ 
 ῖἔσηἑθού λόμενες 00Ἡἀξε¦ς Ο  ΜΗ! όλους 100 ν
 μ Κ ἔἔπ%$ἱἘἄ%ω ΗΜ / ΠΑ για αγρότες 
από τα 100 ευρώ
“Τ νέες συνταΕεις
Μ ` ε Σενάρια για «Φόρο Ξ «ΨΑΛΙΔΙ» από 3% έως 9% λόγω
Μ “4 πλούτοἔ». νέου τύ· της αλλογῇς στον τρόπο
που π στιμα για : , .
Η μεταβατική Σεν: ιο για επιβολή|20% ανασ όλιστη|εργασία. ε υΠ0λοΥΙσμο"· ο' μεΙῳμεΥες
Περίοδος στο νέο για ο ους. όπως ισξὶιει,στο ΙΚΑ - ενιαία αξιοποιηση · αιτοδοΧες της τελευταίας
¦ υο υπο εωτικα ι ακια για αυτο- πε ιουοιας - ε ,
ΚΑθε0ῖως απασχολδΒμενους καΡαγρότες Αν Ταμείων 5εΠας ρωο"ν τα "οσα στους
νέους συνταξιούχους ειτε-9
ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ... ΕΝΟΙ|(ΙΑ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
Το μετρό αλλαξε τον Χόρτα
στην αγορα ακιτων Η τ 
Σταθερό υψηλές παραμένουν ε έα
οι τιμές αγορας και ενοικίασης ' - ” -·
κατοικιών κοντα στους σταθμούς του μετρό Παρά την κρίση
 Κτηματαγορά. η ζήτηση για _
ακίνητα είναι υψηλή. Με· _
λ!> ι