Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΡ|ΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 477 |ΣΑΒΒΑΤΟ 07/11/2015 | Τ|ΜΗ: 1.30€
·=>ΩεΞΞΜ
ΑΜ  ΗΜΕΡΙΔΕΣ  ΜΒΑ! -- ω
ΓΡΑΦΟΥΝ¦ κΩΣΤΑΡΑΣ, Κ|Μ|'|ΑΡΗΣ, ῦΡΕΑΜΕΡ, Τ8ΑΤΑ|.Α8, Α|'|ΑΛΑκΗΣ,
μ: ' Λ
' ΑΡ|ΣΤΕΡΟΧΕ|ΡΑΣ, ΑΝΤ|Βοοκ, ΜΟΥΤ|Ν|Ο, ΒυΖΖΕΗ ΒΕΑΤΕΗ, ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ·ΖΤ°ὶη7βά
Ε|ΝΑ| ΑκΡ|Βο|
ΑΛΛΑ Ο |ΒΑΝ
μ Μ|'|ΟΡΕ| ΝΑ
κΑ| ΜΑΜΑΕΦ «ΓΥΑΛ|ΣΑΝ»
(ΜΠΕΝ511001)
`   σρΧηγός
εθνικής
ΣΕ ΑΡΝΕΣΕΝ,  `   Τἔἑ:ἔΕ·
'ΕΒΕΘ Ρ Μ'Ἑ@%
1 έ πσίκτες
[ «δικεφόῆου» ὅ
προσπσθούν
(ΜΜΜ Μ@@
1611001)
Ο Μσμόεφ,
επιτεῆικός χσφ
κσι εν ενεργείσ
διεθνής Ρώσος
ΤΟ Ε |'|ΑΓΓΕΛΜΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
ΝΤ. κΑΡΑΜΗΤΡΟΥΣΗΣ
<«|(ΟΣ|(|ΝΟ» ΣΤΟ ΡΟΣΤΕΡ
ΕΝΟΨΕ| ΜΕΤΑΓΡΑΦΟΝ
ΣεΛ.7-ω,48
Η «ΟΥΡΑ 4» ΑΝΑκο|ΝΩΣΕ Α|'|ΟΧΗ Γ|Α ΑΥΡ|Ο ΛΟΓΩ ;ἐΗΑΡΤΑΣ Φ|ΛΑΟΛΟΥ»
- «Δεν είμσστε σνόητοιξ..» | Η _'_ η Ϊ ~ Ξ Ο Η»ΦΡΕόρειἶῳἑέ@@γΒΒξῦ@ ὅιῆιόἔὲῖβ'@
7ὴ`  ζ 1  · '1 ρ
πλαζ πω Σ
ὰΤΗ Εκμέκ 5
η πι ΜΜΜ
ΒΑΣ|ΜΕΣ ΕΛ|'||ΛΕΣ Γ|Α ΖΑΪΡΟ · ΦΟΡΤΣΑΡΕ| Ο ΜΠΕΡΜ|'|ΑΤΟΦ · «ΜΑΧ|ΜΟΣ» Ο ΤΣ|Μ|ΡΟΤ
Ε|'|ΣΜ¦ Ο ΝΑΖ|ΡΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ Λ|Α|ΤΗΣ|ΑΣ · ΤΟ |'|ΑΡΑΣκΗΝ|Ο Α|'|Ο ΜΗΤΡΑκΑ κΑ· ΣΑΜΑΡΑ
Δ'ὡ'ρ"
Οζ· Τ| ΟΑ ΚΛΗΟΕ| ΝΑ γποτΡΑψΕ·
Ο κΑΡΥ|'||ΛΗΣ ΜΕ ΤΟΝ Α.Σ. ΑΡΗ
ἄρα"   =
Ι! ΜνΡ τηζ σγαἶνιστικής ¦Β@
κΩΦ|ΔΗΣ: «ΟΑ |'|ΕΡ|ΜΕΝΩ...
Η' ΑΛΛΕΣ ΚΑΛΕΣ ΕΜΦΑΝ|ΣΕ|Σ»
κσι με '«Σόφο» γ¦
Χ · ΣΕΛ.54,55'
4001188
ΜΕ ΜΤΒ
ΤΠ ΜΠΟΝ'
Το ΔΗΜ! ΑΜ ΤΑ Μι'.
'ΠΛΗΡΟΦΟΡ|ΕΣ ΣΕΛ.48 ΗΛ' ΣΤΟ... ΤΑΜΕ|Ο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα