Πρωτοσέλιδο Έθνος: Τα... ισοδύναμα στα νησιά για το προσφυγικό
Newspaper website WebsiteRecognized text:
· --°_τ Πτι ν η· Η τ--τ< >-τ ,η
τ Β, ω Ικα: ί ένα; ί: κ  -:_ - 
'|| ||Τι ἶψΜ||Τ|||||||'||||||||||||||||'|||||||||||||||||||||||||||||||'||'|||||'|||||||||||||'||'||||||||||||||||'||||||||'||||||||||||||||||||||||||'||||||||||||||||||||||'|||||||||'||||||||||||'||'|||||||||||||||||||||||||'||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ϊ γ - . Μ; 
7 ΝΟΕΜΒΡ|ΟΥ 20'5 Τ ' χ.
Αν. ΜΜΜ: των · ¦ · >
ι.3ο€ :τ · Με ονο Μι ηεΠοΔικα 3.50€ :
ίσταται.αεί: :τ  η - ϊ . . .- . “ ”Ϊ Ό . τ Ϊ
”έ ί' `ἔ·` ΖΩ' ' κ'
···~ - Μ Η
ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ
ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ
 ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑκογΦιΣΗΣ ΑΠΟ ΤΣ|ΠΡΑ ΣΤ|Σ ΠΥΛΕΣ Ε|ΣΟΔΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
 τη... ιΣοιιιιιηΜΛ
στα νησιά για το ηροσφυγικό
Ενα5νέοετιολυτελήε -1_000 :έ ι  . _ Τ Ν .. ἐ'ΐ__#.· 
τομοετου νέε8 θέσε¦8 “·· η Ι   ·- ο - 4 τω· . τ 
. . . “ΜΜΜ 
Μ εΡγ“σ'α8 ηηοτοτιιιΜι η '
στο Ανατολι· η
κό Αιγαίο
' Σχέδιο
για Πάγωμα
του ΦΠΑ
ΣΤΟΣΧΕΔΙΟ Που θα
στηρίξει τι8 τοΠικέ8
κοινωνία στη μαχη
Που δίνουν για να
διαχειριστούν τι8
ο τ Η Προσφυγικέ8 ροέ8
ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΕ|ΑΣ κατέληξε η κυβέρνηση. :55
'- `_ Χ . _
` ο· _- _
ι .Τ _- '
ο; Δ .
. . _ Β _-Δ...
ί ι: '· ._ ··`Τ `
ι `_· _- ;. . _
· .> ο >·- · " β Ο· Ύ .4 η
. ρ.__ . · .. .-.< 4 . ·
με' .ι '·- τῷ:
*ρ · Β· ·
τΡΑηΕΖΑ ΠειρΑιοΣ    > 
ολόκληρη «φαμΠρικα» έχει στηθεί απέναντι από τη Χίο από τονε Τουρκουε διακινητέ8. Με. 25
` ΕΠ|ΟΕΣΗ ΣΤΟΝ κογΜογτΣΑκο , Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΝσΜικι-ι:
Οι συλληψει8 Γ Οι Πρωταθλητέ8
οδηγούν στα γραφεία " Που νίκησαν
η ΜΜΜ Μ τη8 Χρυσή8 Αυγή8 το Χάρβαρντ
Κοντα στην ταυτοηοίηοη των τραμηουκων Τα μυστικό που τουε φέρνουν
βρίσκονται οι Αρχέε. :ποιο στην κορυφή. :οκ-27