Πρωτοσέλιδο Άποψη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'ΤΡΑΜ ΕΖΕΣ
_ # Ι
ΑγῶνΠςδρόμο“ |'|ρωθυΠουργος-διαιτητης...
για τις αυξήσεις ΡΜ Οι Πυροσβεστικές Παρεμβόσεις του Αλ. ΤσίΠρα στο ΥΠουργικό Ἡ ' Ή
¦ ο ` Δ; ` _ Συμβούλιο, αλλα και η κοινή «διευκόλυνση» Που του ζήτησαν '
κεφαλΠ[Ου  Ολήντ και Κατσέλη ι Σελ. 4
7/8 ΝΟΕΜΒΡ|ΟΥ 2015
ΙΙΙ ο 
ΤΟΥ ΣΑΒΒλτοκγΡιΑκογ Πολιτικη α Αθλητική εοιιΜει=ιΔλ νννννν.ἰαμορ5ἰ.εΕ
Δώστε... έμα,
Νέα ΔΗΜσκΡλτλ Π Λ Ρ | Ε
Άλλοι η
. ' θα
αλλοι οι | Πέτα
Πρωταγωνιστές · ” 
σι υΠσψήφισι,
ΡΣΕΛ.5-7
ηλεοκ Μ' Σκληρό μήνυμα αΠό τους δανειστές
Το νέο αφήγημα τα €2 δισ. σε μέτρα ΠρέΠει να βρει εδώ και
της Γεννηματα τώρα το Μέγαρο Μαξίμου για να λαβει τσ
“ΕΜ αντίστοιχο Ποσό αΠό τους δανειστές! ›εεΛ.ε
την εκλογή του
η ΕΠιθεὡρηση, ί
Το «μενού ΜΝΉΜΗ λιγΤλΓοΝιΣΜσγ με ·
Ντογιόκος» ΚΜ Μ0ΥΜΝ"©Ν 
δεν σερβίρεται... Έχουν τον ίδιο ο Σϊεργ|ὡτ"5
Μ «Ψόχνει»- Π' έ Υ 
αΠό την ΕΕΕΓ|
ΡΜ Η δικηγορική εταιρεία
ιλλ ε η, «Δελλής- ΓιαννακόΠουλος»
η διαδικασία γ Ο” εκΠροοωΠεί την ΕΠιτροΠή ΡΒ' θέμα χρόνου είναι
ήτον Ανταγωνισμού, αλλα συμφωνα με Πληροφορίες
αησλυτως  συγχρόνως εκΠρσσωηεί | η αντικατόστασή του
σοννομΠ' και την Αλουμινιον σε υΠοθεοεις Που αφορουν »ι Ε¦-¦¦στολῇ του Προς την «Α»
Ρ Σελ ισ την ίδιο εΠιτρΟΠή λ ΣΕ^- Π χωρίς κουβέντα για την ταμηακιέρα