Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: "Έρχονται τα δεινά και όσα έχουν προφητευθεί"!
Newspaper website Website
Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
 7 · Ϊ? . *3. >
7ΝοΕΜΒΡ|ον Ϊ  `
ΜΒ ο .· ΤΙ ΒΑ ΣΥΜΒΕΙ ΣΗΜΕΡΑ “
350 ΕΤΟΣ . - ·· ΠΙἶΥ ΒΑ ΑΛΛΑ$ΕΙ ΤΟΝ κΠΣΜΠ; 
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4.- ο ¦ -· · η
(10423) 3323 / · · ξ “7 -,;4_ 
τ|ΜΗ τ ΕγΡΩ ' Ι ' ' Ρ 7 ., _. ω
| 5 · ;' '. _ 1. Ξ
ΞνΠ!νΛ ΑΛΕΞ-'Ι _  ο η “ Δ .· · 
"  “Ι ω | _ ' ' : _ '3. Ι. .> Ή
Χορν" το Μοτο _ 4·  ο ε . /, 
στον τούρκους   8  
οΠουνκερ Η γἑ^ΕρυνΕκΑΣΜονΠυίυΑ
ΜΜΟ : ” “
6 η; . γ ¦'““ Π
 ο Φ·ἐ. .
ε · '1 . ` _Ξἑἶ> Π» >| τι η _ἱ
Ε' | ι
το. μ ο '
.ι- σ Η Ν
ζ; .1: Ε “
4 .' τι '
¦ . τ
ΤΑ ΔΕ' Μ   
Μ' ΟΣΑ ΕΧΩ Ν
ΠΡΟΦΗΤΕΥθΕ|"¦
Το νέο μήνυμο του οσκητή, σε οκριτικό νησί του Αιγοίου, προς τους Πιστους