Πρωτοσέλιδο Press Time:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΑΣΤΑ ΕΥΡΩ - ΟΠΛΑ - ΝΑΡΚΩΤ|ΚΑ · ΜΑΦ|ΕΣ αεκ ιο
εΎ"(λ"μ(ΙΤΟς
· ΤΟ ΠΟΛ( ννΘυ (<<ΣκΟΤεινΟ ||νΤερνεΤ») και ΤΟ σχέδιο ΤΟυ Σφακιανακη
ΣλΙἱΙὲλ·|`( ) 7 Ν( )|ἰΜΗΙ'|()Υ 20|Ϊι λ". ΦΥΑΜ Η ΙΜ Ι ΙΜ ||: |.Γι
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Νινκι.Ι›ι>ι·"-|ιιιιυμι`
Μ  ΣΤΟΝ... κΑΝΑιΤΕ ι<<ειΤΑΝΑΣΤΑΣιι» ΜΕΣΟ εΟΟιΑι ΜΕΟιΑι,
ο Τσί"ρ°ς Ο' ΤΡΕἑἈἩΚΒΐ” ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ιιΟι>ΕιεΣ ΔιΑΝιΑΡΤγΡιΑΣ κΑι
ΤΩΝ ΣγΝΟΣΤιΣΝιΟΣ ΤιΑ ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΑΑκι ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟυ8ΤΕιΝΟ
κλείνει Ι
Τα <<μέΤωιια» ο Ξ 'ΑΝΤ Ο
υρες σε 
ΠΡ|ΝΤΟ ΕϋΗΟθΒΟυΡ ϊ:- ( ¦ 
   'Ο . Ι 
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ι κΟιχΟμός για
 ενα... ΒΟ|ιιιΟιιι
· οι δανεισΤἑς πιέζουν για Τα
ιιρΟαιιαπΟυμενα. Ο ΣΟιμιιλε
αξοναβναζει» ΤΟ ΜΝΚ
›ΣΞΑ.Ο
ΠΟ'ΟΣ ΠΝΑ' Ο ΑΡΕΣΟΣ Μ 
έ ί ; Σε κΑΟιΟ ΑιΤεΡι·ιΑκΟΝ Δ
  έ· κιΝιιΤΟΤιΟιι-ιΣΕΩΝ ι-ι χΩΡΑ Φόβος επανΑΑηῳηα
· ει κλαὁοι Που σηκώνουν Το 7 · Η αιἘργιαΝΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ    
_ σἶἶΞΞΞδἶΚἔδἔΟΖἶἱἶ“ἐἙἩΜ Η οΠΞκἶἔιμἔΞἔἔἑἔ επεισοδιο Μονς δρομους
 ›Μ'°·" Ι Ι Ι
ΤΜωΕ“ΕΝΜ ΦΩΝΕΣ ΑΠΟ ΓιαΤι εβαλαν σΤΟ αρχειο Τα Με
οΝἩἔἑ ιΤΑιιΑΤΤεΑΟιιΟγΑΟ ΘΕΑΞΞΞΞΞΞΞχε:Ξ;Μ%ΝθΜ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑ| ΜΑΡΓΑΡ|ΤΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Το χΡΟΝΑ ΜΤΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ Η 
 = Γράφουν Τα δική Τους 
 “ 'ΠΟΝΩ. Δεν ξεχνούν  __ οπως 
 ΤΟ μί γ Τους ΒιΒἶΒ^Βἴ'“Ἡ“ Ύ “   ΟνλΟιιισμένΟιις!