Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
'ΜΜΜ Μακ. πως
ιι.. ΜΜΜ· ποιηση·
Γραφει ο πΜοΣ Λ0ΥΠΟΣ ω 2  .
πσσσς
°|"χ£ἰ°|°" Δ|ΑΒΑΣΤΕ Ακουω: το «ΜγΣΤΗρ|ο,, Με ΤΟΝ
_ ΣκΡΑΜπ · Προβλήθηκε τοσο ηολ(ιπαποκτησή
ΜΝ" ο Τ^ωΣπ^Μ^“Σ ““ του και ξαφνικα «εξαφανίστηκε» και δεν παίζει
ουτε δευτερόλεπτο! · Τ' ΠΝΕΤΑ' Με ΤΟΝ ΠΑΕ'
ΜΒΜ" ^^^^ ΜΠΟΝ· ΝΤΕ^·ΜΝκΜ·Σ
βὶΘ&ΗἶΠ| ΕΜΗ
ἐο=¦ἔ
Ο ΚΡΙΣ 0ΥΟΡΕΝ μιλή αιοκλειστικα στην «ΩΡΑ» και στον Δημήτρη Τσοπανήκπ, για την αμφισβήτηση προε το προσωπο του:  ί· “60%
,ἐξ Η·
/ Η διαχείριση των παικτών
/ Οι ρυθμοί των προπονήσεων
/ 'Τοιοε είναι ο στοχοε του
Κατηγορτι ιππική τι ΕΕΑ:
«υ Μουσικής σσιιεί
σισιιιιισιι στον ΜΝ»
Με χθεσινή ιπ3 αποφαση και με ψήφου5 4-3, επεβαλλε προσομο-μαμουθ
(300.0ω ευρω) και του όίνει ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΠΡΟΘΕΣΜ|Α για να παραιτηθεί
απο τη θεση του · ΑΝΕΞΗΤἩΤΗ Β'ΑΣΥΝΗ ΚΟΝΤ0ΝΗ ΝΑ ΒΓΕ| ΑΠΕΝΑΝΤΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΑ ·Όλο το ρεπορταζ από τον 'Αρη Ασβεστα