Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Απειλούνται με έξωση 150.000 δανειολήπτες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
κΑτΑ κογΜογπΑκογ
ΣΤΟ |'|ΑΜ|'|0ΝΤ|Α|(0 ΣΥΑΑΑΑ|·|'|'|·|Ρ|0 Ι 6 75ὶ
Φασιστ·κ
επιθεση
|·| Αστυνομία ταυτοήοίήσε
τους δράστες, υΠοψήφιος
δημοτικός σύμβουλος της
Χρυσής Αυγής στους Πρωταγωνιστές των εΠεισοδίων
ΣΕΛ|ΔΕΣ 8-9 
«Αυτοί που έκαναν τήν εήίθεσή
έχουν δολοφονήσει. Είναι Χρυσαυγίτες.
Ο Φίλής είναι ήθικός αυτουργός
των επεισοδίων. 'Γή βία τήν οΠλισαν
οι δηλωσεις του»
ΠΝΑΕΡογΝ
Δω  η ί 'ΔΑΔ “ζ
«Ε_Τ_» Π" Μ|^"Ν" _γβγ ¦
Χ|Α|ΑΔΕΣ
θΑΑΑΣΣ0|'|Ν|ΓΜΕΝ0|
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
κοιΜονΝΤΑι
ΣΕ ΣΚΗΝΕΣ ΚΑ|
χΑΡτοκοντΑ ι
ΞΕκιΝ0γΝ ΜΑΧΕΣ ΤΡΑΠΕΖοκΑΘιΣΜΑΤΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΠΕΖΟΔΡ0Μ0ΥΣ › εεΑ. 15
Τ| ΑΑΛΑΖΕ| Γ|Α ΜΠΑΡ. ΕΠ|ΑΤΟΡ|Α ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ | ΣΑΑΟΣ ΜΕ γΠ0γΡΠκΗ ΤΡΟ|'|0Α0Γ|Α ΠΟΥ ΑΠΕΣΥΡθΗ
ΣΟΥΠΕΡ κογΠοΝι
ΜΕΓΑΛΑ ήΑιχΝιΔιΑ
ΣΕ ΑοΝΔιΝο κΑι ΡΩΜΗ
ΔοκιΜΑΣιΑ ΠΑ ΡΕΑΛ
ΑΠειΠουνται
με εξωση
150.000 δανειοῆήΠτε5
το εισοδήματικό
κριτήριο: ή κυβέρνησή Προτείνει
35.000€ και οι δανειστές 20.000€
για τετραμελή οικογένεια
α, κατοικίας από Πλειστηριασμους
θα κυμαίνεται μεταξυ Τ20.000€ ]8Ο.000€ αντικειμενικής αξίας
ΣΕΛ|ΔΕΣ
25-27 _
ΗΘΕΑΑΝ ΝΑ ΜΠΑ0κΑΡ0γΝ κΑΤΕΔΑΦιΣΕιΣ
ΑγΘΑιΡΕΤΩΝ ΣΕ ΔΑΣΗ! › εεΑ_ 14
ἡ ||0Υ ΔΕΝ ΕΔΕ|ΙΕ
 0 ΤΣ|||ΡΛΣ
ΠΜ ΣΒΥΛΤΣ!
._Ιί¦#έἶ_` γ_,_“·Α_
γ “Τ ο _
, 8" Ε ΣΕΛ. "042
εΦγΓε ο χιογΜοΡιΠΑε ΜΠΑΣ πΑκΩΝΑΣ
<<ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΝΑ' ΤΗΝ ΕΦΟΡ|Α
ΔΕΝ ΤΑ ΑΠ0ΦΕγΓΕιΣ» ›εεΑ_ 31

Τελευταία νέα από την εφημερίδα