Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Σκοτσέζικο ντους







Recognized text:
“ΜΝ-“λ   Σ ΙΑ ννννννιιηα·ι5ιαητ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Ο||(0ΝΟΜ||(Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΕΜΠΤΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΕΤΟΣ (ικα ΛΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2ΟΙ44 - Τ|ΜΗ 130 ΕΥΡΩ
ΠΥΡΕΤΩΔΕΙΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ Γ. ΣΤΛθΛ|(Η ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΛΝΕΙΣΤΕΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΒΡΕθΕΙ ΛΥΣΗ ΕΩΣ ΛΥΡΙθ
Αγωνία για του5 πλειστηριασμούε α' κατσιι(ία5
Κοντα σε συμφωνία κυβέρνηση και δανειστέ5 για τα «κόκκινα» δανεια
Νέα πρόταση προς τους θεσμούς κατέ- την Προστασία της πρώτης κατοικίας για ακίνητα με αντικειμαική αξία 150- ευρὡ. Η θέση αυτή εξετάζεται από την
θεσε χθες το οικονομικό επιτελείο για από τους πλειστηριασμούς. «Ασπίδα» 180χιλιόδεςευρώ καιεισόδημα35000 πλευρα των δανειστών > σελ. 5
Ζημίες σε μεταΦορἐς-τουρισμό ΑοΦυκτικἐς Πιέσεις για ολοκλήρωση της αξιολόγησης
Η αιτεργία της
ΠΝο παραλια ΣκοτσεΖικο ντους
ΠΝ 01κονΟμ1α Αυστηρό μηνυμα ΜΜΜ να από Π Μοσκοβισί Ο Μετ' εμιι0δωιν Πραγματοποιείται η δια
ιανησηεμιιορευμότωναιιό ταλωανια  ΥΙΠ ΟἶῇρΙξΠ [Πζ Κ από   [ς
Ο Σ;%ἔἔἴΞΖἔἔ:ἔᾶἔωΜ Ν· Φ Ηχηρό «όΧι» για δημοσιονομική Χαλάρωση,
' . 'γ με αφορμη το Προσφυγικό ζητημα,
ζ Ι¦ αιτο τον κοινοτικό επιτροιτο
Ωἶἑξἐϋῇ=Ν Η ς . Φ Ο Π. Μοσκοβισί συνέδεσε την εκταμίευση
 γι ` 10 δισ. για τις τρόΠεΖες με την αξιολόγηση
Φ Αλληλεγγύη από την Ευρώπη ζητησε
ο Αλ. Τσίπρας - «Δίκαια τα αιτήματα
σας, θα τα μεταφέρω στις Βρυξέλ
λες», είΠε ο Μ. Σουλτς › σελ. 4. 28
Κρισιμο Ευτοότουρ τη Δευτερα για την εκταμιευοη της δόσης ΜΜΜ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Ι Ι Ι
Αγωνας δ ρομου για ελεγαν
, Κομισιόν για
ΙΙΙ Πρ00ΠαΠ0Πμ8να το ασΦαλιστικο
- Φ Εως τσ τέλος Νοεμβριου
Ο Σενάριο για Φόρο 5% στα τυχερό Παιχνίδια θα φέπει να ψηφισθσύν
ως ισοδύναμο για τον ΦΠΑ 23% στην εκπαιδευση α αιωνια ΜΜΜ'
, Φ Αποστάσεις Μοσιωβισί
Φ Ανοικτό «μέτωπα» η αυστηροιιο|ηση της ρύθμισης “ο ενδα@"° αύξησης
των 100 δόσεων και οι ελάχιστες τιμες στα νενόσημα εωῳών Μ Μεφψεκ
«Γολγοθάς» τεσσάρων ημερών «ΕΧετε ηδη καθυστερήσει στις ΤΘεσίΥρψ στην ελλην·Κή 'ωγιαττινκυβἑρνηση,προκειμὲνω μεταρρυθμίσεις», διαμηνύουν βέρνη0η να Κλείσε· το ασΦσλ·να κλείσει τα ηρσαιταιτούμενα. από τις Βρυξέλλες > σελ. 3 στικ6 εντός του μήνα. έστειλαν
οι δικαστές μέσω του Π. Μοσκοβισί. ο Γ. Μαγκαλος ηληιζε σε παράταση εως το τελος
του ετους. γεγονός που απέρριψε ο κοινοτικός επίτροπος. Το
ύψος των περικοπὡν στις κύριες συντόξεις οι μειώσεις στις
Αναζητούν κεΦαλαια
στο εξωτερικό οι τράπεζες
Το Σάββατο Ο Η Πειραιώς ανοιξε το βιβλιο προσφορών ε"¦κ0“ρ¦κές' 0' Πηγές ΜΜς
ΤΑΞΙΔΕΥ°ΝῖΑΣ για την αυξηση μετοχικού ι(εΦαλα|οσ ἔἘἔἔ :ἔΕὶμμα|κα;Μ
Ιταλια ' ΑιγυΨος ' Σινα ' · Σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη κεφαλαίων από ίσηὡ. Εξα- βαρέα Κω ανθυγ¦εΝἀ είνωτα
Ιερουσαλημ · Κυπρος τ Μοριας υψηλόβαθμα τραπεζικό στε- σφαλισμενα τα 4,4 δισ. του βωικἀ«αγκύθσ» σελ. 5
λέω για τη συγκέντρωση βασικού σεναρίου>σελ.6