Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Εντελώς ΜΜΜ"
ιι ΜΜΜ για Με”
Γραφει ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΔΤΛΛΗΣ Σελ. 2
Η' ιιριιΜιιιιιιτίσει
 , την ομαδα. ιι συγκλονιστικό
1 της ιιιιόΜσιι στο ο' ιιιιίκρσιιυ _ ,
Ι Γ' οΠΑΝ0Σ Π Σ Σκε . . - 7
Μα” ΔΟΥ ο ε εισουκοσμο Πῳ8¦στην.ΛΕἩ του_όορτωναν
Η; κ . ι - . ὅ 
υνεργατε8 Που δεν τιθελεε ΠΠρε μ“ρζι-του_και τον
ΠεμΠτΠ 5 Νοεμβριου 2015 / Φυλλο 1027 ί2227) / € ίσο ο|ρΜγο "ου είχε σἙ"νΕΞνωσῇ»
ΑΠ|ΣΤΕΥΤΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ όιαφορό8 ί? Πόντων αΠό το ημίχρονο και ΤΕΡΛΣΤ|Α Ν|ΚΗ ΨΥΧΗΣ (75-74) εΠί τΠ8 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡ|ΛΣ 'ΣΡΛΗΛ
ΧαΠοελ |ερουσσλημ, Που Πριν αΠό μερικε5 μερε8, νίκησε την ΜακαμΠι μέσα στο «Γιαντ Ελιαου»
Με αμυνα Που εσΠαζε κόκαλα στο δευτερο ημίχρονο · = ΠΡΩΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΜΜΜ" για ων
και με Πέντε Παίκτε5 σημεία αναφορα8 στην εΠίθεση, Δ ”Δ ΜΑΜ' ΑΓΓΕ^ΟΠ0γ^ο ° Τώρα Χρ£ιόζεῖω
ηρθε η συγκλονιστική νίκη Που τρελανε του8 «Ενωσίτεε» - Ϊ _“ να εαανακτησει την ψυχραιμία του ο
· ΠΡΩΤΑΓΩΝίΣΤΗΣ και Πρὡτ05 σκόρερ (ΝΠ.) ο ΟΥΟΡΕΝ α ι; : η “ κόουτ5 Σόκοτα, Που είναι φανερό
Που εδειξε ΚΔ' Χθ£3 Πω5 ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤ|ΓΜΗ ΔΕΝ ΕΧΕ' ~ ¦ - 7 αγκωμένοε το τελευταίο διαστημα
ΛΟΓ|ΚΗ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΑ ΑΝΤ|ΚΛΤΛΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ›  ν Η  και να μη γίνουν βεβιασμενε8 κινησει5
ο «ΜΠσΝιΠεΡ» ο αρκηγόε ΝΤΟΥΣΑΝ ΣΑκοτΑ, «σκότωσε» ' _ με ε · Ξεκαθαρο ιιω5 ιι ομαδα Χρειαζεται
με 4 τρίΠοντσ τουε |σραηλινου5 ο ΤΡ0ΜΕΡ0ι στην αμυνα “ · " Ϊ _ · ι .Ή ι Πρὡτιστα ενίσχυση κατω
και μεγαλα καλαθια οι κΑι=τει> και χΕΡΣτοΝ ο ιιιΕτιιΣ και Παλι ί έ ι , α η· ε ; αιιό το καλαθι και στην Πορεία με ηρεμία
ο ΜΑΥΡ0ΚΕΦΜ|ΔΗΣ, αλλα αυτη τη φορα με συμΠσρόστασΠ “ ί Δ ή " · να δει τι αλλο τη!» λείΠει 1
 ο _, _ Ε ω_ _ γ _έ_5Σ σου
αυτό ιιιιπειιιει οι 
ο Νιιιιιιιιι < “
8%  έ' Η η τ γ _ _ ' :με Η ρ - Ι
 7: Ζω' “ γ ' _ Κ Δ 'Γ 7 "ν"||8ς···
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΠΟΥ ι  ' ι ὅ
 οΣ ο ΠοΓΕτΤογΣ ΕΒΓ^ΖΕ Το___ ΔΑΔ' χθΕΣ ` ί τοΝ ΔιιτιιΠιιΠογ ττ02-2 ΜΠΟΝ ΑΣΠΡΑ το2οιο.
Στο ΜΑτΣ Με τσΝ ζ] ι ; _ ι· - ι · - ως. ι
 “ ο κι , “ · ε , ειχεΑΡΝιιεει¦τΡιΑ<ηεῆΑκΑΘΑΡΑ ΠεΝΑΑΠ ΜΝ Αεκ κΑι Πιτ
ΑΣΤΕρ^ θ^ κρ|θΕ| ^γΡ|ο  γ  ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ· ΤΟΣΟ ΠΕΡ|ΣΣοΤἑ50 = ειχΝτΕτειΣγΠΝηΜῖῆἩῖγΝεχειΑ Με ΕΠιΣιιΝιιι ΑΝΑκοιΝηΣιι
' Ι Σ  “(ξΦΤ|^χΝοΝΤ^Ν» ΤΑ¦ΕΔ|ΝΝ'Ο^^ υ Η Σ  · ΒηΘἶίΜῳ σουίτα, οι ΤουμΠσκόρΠ8 και ΒλασσΠ5
   - “ . ` ί ·· καιειίηνιισαν