Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Ρήτρα ηλικίας στις περικοπές συντάξεων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΑιτοκΑΕιΣτικσ
Ρήτρα ιιῇικία8 
στι5 ιτεριι<σιτέ8 συντάξεων
έως ιο-ι 20/0 για όσους 50όρΠδες
αιτοχώρι·ιοαν με λίγα ένσημα,
μικρότερο ψαλίδι για όσους
συνταξιοδοτήθακαν μετό τα 60
ι·ιιΔιΞ ' ' '
¦Ε|Ἡ· 'ί'
Δ ι ¦ · .
' Δ '
ΔΑΣκΛΛ0Σ
Λ|'|0|'|ΛΑΝ |·|ΣΕ
10 ΜΑθ|·|ΤΡ|ΕΣ
Δι-ιΜοτικον
Δ|ΜΗΛΩΣΕ|Σ ΣΤΗ ΡονΜΑΝιΑ
Η ΤΡΑΓΩΔ|Α
ΣΤΗΝ ΝΤ|ΣκΟΤΕκ
Ε ΣΕΛ|ΔΕΣ
5ΡΟΡΤ5
ΣΕΛ|ΔΕΣ
Η.. 27
ΕΦΑ|'|ΑΞ ΣΤΡΑΤ|ΩΤ|ΚΩΝ
οι συνταξιούχοι του |ΚΑ, Περισσότερες
οι αιτώλειες για συνταξιούχους Δημοσίου,
ΔΕΚΟ, τραι·ιεζὡν Ποιες μειώσεις έρχονται
για δικαιούχους ΟΑΕΕ ' · λ
γι·ι0χΩι=Ξι Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΑ ΚΠΚ|(|ΝΑ ΔΑΝΕ|Α¦ ΑΚΑΛγ|'|ΤΠΣ Ί ΣΤΟΥΣ 3
' Δ ' Ο ' ' · ι·
· Δ Δ · ' Ο Ο·
· Δ · · · Δ . Δ Δ .
Μ· Ἡ θα.  Μ ΜσΝΑΔικΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ Δ
*Μέ  ΣΤΟΝ ΑΡΧΑ|° ΤΑΦΟ ΤΗΣ ΤΗΛΟΥ
ΩΧ τ:“_τ Ε; ἴ`¦ .
”  "·7ι ·
ι ζΜὴ ι ' ¦
·< ο · ο ·
·· · ὅ · · ο · ο ·
·¦ ο ι··· ·· · ο
χ 'Δ .:|ι| · ·· ' · · ·
 ζ η!
' ' ' '
ΕΡ|ΞΕ ΤΟΝ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
ΣΕΛ. 29
Μι" '
.· :ο . ιιιιιιι  
' Η ' οι   'τ · 84 7 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα