Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Μεγάλο deal από ΕΤΕ. Πωλητήριο για το 100% της FinansBankRecognized text:
“ΜΝ-“λ   Σ ΙΑ ννννιΛι_ιιιιει·ι5ια.αι·
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (Ι||(ΟΝΟΜ||(Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΝΟΕΜΒΡ|ΟΥ 2Ι)Ι5 
ΕΤΟΣ 680 ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 20143 - Τ|ΜΗ 130 ΕΥΡΩ
ΟΡΓΙΣΜΕΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
Πυρ ομαδόν κατά Ν. Φίλη για τα Γενοκτονία
Το Μαξίμου «αδειάζει» τον υπουργό-Την παραίτησή του ζητά η ΝΔ
προκάλεσε η θεση τουνα μην αναγνω- ζητά την παραίτησή του. ΣΦοδρή επίθεση από τους Πόντιους > σελ. 26
Σε δύσκολη θεση βρίσκεται ο υπουργός
Παιδείας Ν. Φίλης. μετά τις δηλώσεις
του για τη Γαιοκτ0νία των Ποντίων.
ΔυσΦορία σε κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ
ρίσει τη Γενοκτονία. Η αντιπολίτευση
Χρηματοδότηση από ΕΤΕπ
Στ1ς ράγες ξανα
τι γραμμα 4 του
μετρό Προς ΓουδΠ
Ο Τους επόμενους μήνες ο δια γω νισμος ύψους 1,4 δια ευρώ
Ο Τον Μάρτιο του 2017 θα ολοκληρωθούν οι αδικο! αξονες > σελ. 6
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ
Το Σάββατο
ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ
Ιταλία - Αίγυπτος - Σινά Ιερουσαλήμ - Κύπρος - Μοριάς
Μεγαλο και από ΕΤΕ
Πωλι1τΠριο για το Ζ 00% τας ΗΠεΠ5οεΠκ
Ο Η Εθνική Τράπεζα ενισχύει την
κεφαλαιακιί της επάρκεια μέσω
της Πώλησης της θυγατρικής
Ο Ενδιαφέρον από Οατετ Νοτίο
ιιαΙ Βατικ, Οαι·αιιιἰ, ΡἰΙιαΙιατιΙια
και έναν κινεζικό όμιλο
Ο Σε έκτακτες γενικές συνελεύσεις Προχωρούν Πειραιώς,
ΑΙρΙιε Βαπκ και Ευτοραακ
«Πυρετός» επικρατεί στις τέσσερις
συστιιμικἐς τράπεζες, ενόψει τας ανακεφαλαιοποίπσπς. Η Εθνικά Τράπεζα
ανακοίνωσε Χθες ότι ξεκινά τα διαδικασία πώλπσπς τας ΜΜΜ προκειμένουνα ενισχύσειτιςκεφαλαιακές
της ανάγκες. Σε αύξπστιτου μετοκικού
κεφαλαίου κατά 2,1 δισ. και τενετ8ε
ερΙίι προχωρεί τι ΜΜΜ. Στις 14
Νοεμβρίου τι γενικα συνέλευσπ της
ΑΦΜ ΒαπΚγια τενετεε ερ!" των μετοκὡν, ενώ μία τιμέρα μετά θα πραγματοποιπθεί και π έκτακτα γενυαί συνέλευσπ τας Πειραιώς) σελ. 4 - 5
«Μαοτίγιο και καρότο» από τον Πιερ Μοσκοβισί
Εξι τιμέρες Προθεσμία
για τα Προαιτσύμενα
Ο Ο Ευρωπαίος επιτροπος διεμήνυσε στην Αθήνα ότι πρέπει να κλείσει
ολες τις εκκρεμότητες μεχρι το Ευκοαι·ουρ της 9ης Νοεμβρίου. Ζήτησε
μεταρρυθμίσεις, προκειμενου να ανοιᾶι ο διαλονος για το χρέος
κειμένου να «ξεκλειδώσει» π μενα.Ζτίτπσε ολοκλήρωσπτπς
δάστι2δισ.,πρἑπεινα κλείσουν ανακεφαλαιοποἰπσπς έως το
τοσιιντομάτερο τα προαπαιτού- τελος του έτους> σελ. 3
Σαφιί μπνύματα προς τον κυβέρνπσπέστειλεοΠ.Μοσκοβιοί. Κατέστπσε σαφές ότι, προ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Σενάρια για
νέες μειώσεις
κατά 6% στις
επικουρικές
Ο Σχέδιο για αυξηση 1% στις
ασφαλιστικές εισφορές
Ο Βανυιιολονισμος ωνταξων
που εκδοθΜαν με ΜΜΜ ποΜ ανσιλΜ> σελ. 7
ΟΕΡΜΑΝΣΗ
Στα 25 λεπτα
ανα λίτρο
η επιδότηση
για το πετρέλαιο
Ο Μειωμὰα 285% τα ποσα
του ενδύματος θέρμανσης
Ο Περιπου 700.000 θα κανουν
Φέτος χρήση του δικαιώματος τους › σελ. 7