Πρωτοσέλιδο Έθνος: Μπλακ άουτ από 2,1 εκατ. λογαριασμούς
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ
4 ΝΟΕΜΒΡ|0Υ 20ί5
ΔΡ. ΜΜΜ: ι02ι4
ῖ.30€
Με κουτι
Μι ανο: 2.50€
Δ  '4 'Δ  Ξ»'ζ Πχ; ε.. μι
ε ..η ,,.Δ ` Ι
+ ΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑ Μ|Λ ΜΡΑΜΠ|ΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΡΜΝθΗ|  ι ν . ί . . ι
Πολ .οι ΑΜΙ
στο... κομεν0!ί
ΛΗΞ|ΠΡΟθΕΣΜΕΣ ΟΦΕ|ΛΕΣ 2.5 Δ|Σ. ΠΝ|ΓΟΥΝ ΤΗ ΔΕΗ
ΜΜΜ( Μ"
από 2.| εκατ λογαριασμούε
Σει0γρκιΑ-ιΣΡΑΗΛ-ΠΑλΑιΣτιΝΗ )0Ρἔ>Η κἔνοστιβόδαἑ έχουν Προσλόβει Ισ· Κόβουν το ρεύμα στουε «έΧΟν'[ε8» Που
· ο ο 880 ε8 ωννοκοκ ων , ,
ΔιπλωμαΤικοε ο... ΔΠ¦,'12θώΞΧεδὁἘῖΜ ΕΜ ἐέΜΧζχο_ δεν ΠλΠοωνουν ι ΨαΧνουν 30.000
μ°ρσ θωνι05 οιαἔμούο μένουν απλήρωτ0ι. Η επιχείρηση ξεκι- αγροΈικα τιμολογια-μαιμου Που
ρ να ιακοιιέ8 ρεύματοο στοκ «έχονιε8» και ψἀ- · · |
Τσ|Πρα χνει 30.000 αγροτικό τιμολόγια-μαϊμού. ?246 φωῖαγωγουν μεχρι Και"' μεζονεΤεε
κΑι Ο κερί ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΣΒ Β Νοεμβρίω κωοφθό_ ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι
ν08γ"Ε=·ὲ°°* ιἑ=¦=Μ ι “ 1 _  Η φ00μ ΟΟλΟ ΤΠ5 Αθ ΜΟΒ
Δανεια  ..  = | Μ |
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ))6·7 ' γ ο”  Τοσο·   
ΚΕΦΑΑΑ|°'|Β|||Σ'| .πι
ΣΦΟΔΡΕΣ ΑΝΤ|ΔΡΑΣΕ|Σ
ΤΑ ΜΑΝΗ
ΜΥ ΙΜ"
||Ρ|Ν ΑΜ Η...
Νέα έρευνα αιιοδεικνυει Την  Ν " Η  Ν 
υιιεροχή Του ελληνικου ·> · > Νέο σόλο Προκαλεί με το
ελαιολάδου. 203 Χωρα Το δυναΤότιιΤα να συνεχίσουν ιι5 στιουδέ3 ιου5 με υιιοιροφία κινδυνεύουν να μεί- δολώσει8 Του ο υαουργόε
νουν 2.500-3.000 φοιιιιτέ5. καθὡ5 δεν έχουν εξασφαλιστεί κονδύλια για το ΜΥ. Πε. 25 Παιδείαε. :-: ιι
ΕΡΕΥΝΑ ΣΤ|Σ ΗΠΑ
Ελαιόλαδο ασπίδα
Μο έμφραγμα