Πρωτοσέλιδο Έθνος: Οι 10 αλλαγές στις Πανελλαδικές του 2016
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ευρώι·ιιι5
ι »23-27
Μ"|||'||||||||||||||'||||||||||||||||||||||'||||||||||||||||
ΤΡ|ΤΗ  ·
3 ΝΟΕΜΒΡ|0Υ 20ἰ5 . `
ΑΡ.ονΛΛογ:ιο2ι3 . ¦ η . 
Τ.3 έ· ι , 
ΕΡΓΑΣ|Α + ΕΠΑ"|'ΕΛΜΑΤ|κΕΣ ενκΑιΡι£ε
η /-Σ,'”_Σ`ξΝ«|.- :Η  . - ετ- » . - 7:` >_Ιῖ7 -,.·_ _ κ τ .  " Ϊ ·' Σ η Σ κ -7_. γι ' ·'  
ΜΜ·Μκ“- _ .ΠΜ
Μακ 'την ΝΜ“α“.- ...
Με. :ιι-34
ΠΑΓ|ΔΕΣ ΚΔ' ΕγκΑιΡιΕΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤικο ΣΥΣΤΗΜΑ
Ο' Τ" ΑΛΛΑΓΕΣ
οτιε Πανελλαδικέε του 20%
ΕΑ δεδομέναγια Πανω ααα 100.000
υιιοψιιφίου8 δημιουργεί το καινούργιο εξεταστικὸ σύστημα μου θα
εγκαινιαστεί φετοε Μό τΟυ8 μαθατέ8
Πώε θα κατανεμηθούν τα
τμήματα ανα ΕΠιστημονικό
Πεδίο μετά τον αναδιάρθρωσΠ
ΤΟΥΡκιΑ: Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ϊΠ5 Γ Λυκείου. Το «Εθνοε» κωδΙΚ0Π0ί· Δι καίωμα εΠιλογή8
Τα σχέδια "Ρε "8 δεκα Ψ“γε8 "ο" θα 'σχυΡΨν εξεταστικού συστήματοε για
, , τοσο στο φετινο μαχανογραφικο οσο . ,
Ερντοναν μετα και ω“εω0ε¦8. τω ΤΟυ8 ΠαλωΟΠ8 ΟΠΟΦ0ΙῖΟυ8
Τον θρ|°μβο ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι
Στόχοε του Τούρκου
Προέδρου να αποκτήσει ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ
"Περεξωσ'ε5· Πω" - . “ . - 7 . . η . Ορατά:: ο κίνδυνοε να χα' " “ - 4 "  ' θούν ευρωτιαῖκα κονδύλια
εκατομμυρίων ευρώ.
ΑΝΑΣΤΑΣιοΥ ΤΕΛΟΣ Β". 35
τα του  ε
ιιι·ιιιιιιιιιιιιι ο:
απο ο πιο  
κΑΛΩΔ|ΩΜΕΝΟ| ΠΑ 20 ΧΡΟΝ|Α
«Μεγαλοε - _ >  >, ιιοιιιιτιιοιιι
 ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΔΕκΑΔΕΣ κΑΤΟικΟι  
νειε5οτιε ΗΠΑ Μαθιιμα ανθρωιτια8 στα Ροδο "Μ" Η"
Δεκύ8ε8 Ροδίτε8 ἑοιιευσαν να υΠοδεΧθούν και να βοηθήσουν του5 Πρόσφυγεε. :1:38