Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Αξιολόγηση τέλος του 2015 και... βλέπουμε
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 ΠΟΠΟ .ΠΠ Η(
. ΜΕΓΑΛΗΝΥΧΤΜιΛΘΡΥΛ9
ΠἐγΜ“|ῖἶΜἑΝυΜΜ Δικταίο   Ξ ζ 
τ” ΜΑΧΕΣ ΠΑ Μας. οποία
ί “ "" ` Τα _Ξ ΜΟΒ ιι
Ἡ ΝΟ!
Τρίτη 5 Νοεμβρίου 20] 5 - Αριθμος φυλλου Τ.739 - Τιμή 150 € - νι·νυνυ.α-τνρο5.τοΜ
Ο ΕΔΕ
ή Ο Οί;
 έπη' ΓΤ]ιι¦ ῇ=Φῇ .ή Π
ΜΙ Ί: Τι Η: ι.ιιΤ ΠΠ Τ Ἡ '¦Τ~ἴω:;| ἔ ΤΠ ι¦
Ο' Δ|ΑΔ'κΑΣ'ΕΣ ΜΤΗΣΕΩΝ ΑΝΩΜΑΛ|·| ΠΡΟΣΓΕ|ΩΣ|·| κΑι Π|ΕΣΕ|Σ
1526 ΛΞίὅλὅἶΝΣΗ
ΠΡ0σῇήΨε'8 τέῇοε του 2015
και... Βῇέηουμε
εξηρέ8
στο Δημοσιο 
«ευχήθηκε» να
υηαρξει συμφωνία
τον Δεκέμβριο, για
Στην ατζέντα του Μοσκοβισί
 ,Κ ,, η, , , ή Που έρχεται σήμερα στην Αθήνα
το η: ,χ '5 ιη ' · ω -·Μ.ιωωΝιιω ¦ |
τί! Τα ΤΜ Τ Ηονιμων σε , ΑΓ0Ρ. και τα μετρα για το ασφαλιστικο
νοσοκομεία και ετιοχικων ΕΡΓΑΣὲ 81/ :ξ “311 _
σε δήμους, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ, ΜΜΜωΜΜΜΜΜΣ να ξεκλειδὡσουν
μουσεία - αρχαιολο- ὲΐΣ°Βς·εξποες για 1.515 θέσεις σε και τα ΤΟ δισ.€ της
γικους χώρους, ΕΑΓΟ -ΕΛΤΑ.μουσειανΜμωΔΕΗ ανακεφαλαιοηοίησης
 Ανκἀθια Π Μελεσθέρωση των Πλειστηριασμών και η
αδυναμία εξεύρεσης
ισοδυναμων στον
νοσηλευτές, διοικητικοί,
τεχνικοί, εργάτες, βρεφονηηιοκόμοι, διανομείς,
αρχαιολόγοι, συντηρητές,
μαγειρες κ.α. ΜΜ“ἙἩΧἙ:ἄπά“Μ Θ_ἔ ΦΠΑ|230/ο στην
' Μίτονς “ωωκμω“Μ“Ψ ' εκηαιδευση ΣΕΛ|ΔΕΣ
ΜΜΜ Με να ΜΝ Μ ω “Τ 
Α ΔΗΛΟΟΟΥΝ Ε|ΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΟΟΝΤΟΣ ΧΟΡ|Σ ΠΟ|ΝΕΣ 
 ΝΕΑ .Ο ΣΠΛἑΤἶΛΜΕιΛ ,Τ ί Π 
 Ο ΝΕΟΣ ΨΑΧΝΟΥΝ
ΣΕ ΦΥΛΑΞΗ °· _ ΤΖΕ-|'ΜΣ ΜΠΟΝΤ. ΤΟΝ Δ|ΑΔΟΧΟ
νιΡ ΣΤΟΧΟΝ ΤΗ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟ Τ Δ|Σ.!
ΤΟΥΑΑΣΤΣ|ΟΥ
Τ| Ε||'|Ε ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Ο ΤΡΥΦΠΝ ΑΛΕΞ|ΑΔ|·|Σ ΣΕΛ. 27
3 ΣΤΟΥΣ ή ΑΓΡΟΤΕΣ ΔΗΛΩΝΟγΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2.000€ Το ΧΡΟΝΟ!2` 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα