Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: "Έρχεται η δόξα του Αγίου Βασιλέα Ιωάννη"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Τευχος 5 Δεωτερσ Ξ Νοεμβρνον ΞΟΊ5
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ι ΕΜΜ
2 ΝοεΜΒΡιογ
350 ΕΤΟΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
(10418) :Με
Τ|Μ|·| Ί ΕΥΡΩ
"ἡΞ@ΠΠ@ΞΜΞ@
@ΜΒΜ Ψ
@@@Μ@
"ΜΔ   Κ  
τα Με" ~   .  
“ΣΜΕΑ 'Μ
ΜεΤό Τον Μ. Αλέξανδρο και Το ΒυζόνΤ¦ο 
η Μεγάλη ΣΤ·γμή για Τον ελληνισμό πλησιάζει!