Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Τα 5 "μυστικά" για σύνταξη με τα νέα όρια ηλικίας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κ” Τα
ΝΤΕΡΜΠ|-ΣΟΥ|'|Α ΜΕ“. Ν|Κ|·|Τ|·| ΤΟΝ ΟΛΥΜΠ|ΑΚ0 ΠΟΥ ΤΡΕΧΕ| ΜΕ 9Χ9
ι . σ ¦ α
σ ΕΛΕΥΘΕΡΟ  .9 κ
ΕΠ ΜΑΜ ΑΣΕ ' _ Ι . ε Β Πα· ' ι
ΤΕΤ (Τ ΣΣΣ ΤΣ" “ή ή
 Α Δ* έ “Τὶ Ξ “' ι Ο Νέα· ”
. ~ “ κ “ι στο ΜΗΔΕΝ
ΠΛΗΡΗΣ οΔΗΓοΣ ΕΠιΕ·.ιΩΣΗΣ Με ΒΑΣΗ
Τα: ΤΕΛ||(|ΞΣ γιτιογι=ΓικΕΣ ΔΠΟΦΔΣΕιΣ
 , . υ Μες
 ι - · . _ - :γ ¦~ι·ιΑο ΑΕκ,
"-) η  1 ,- ,ε · >, #··[email protected]Στο πέσο βΡΥΛ0Σ
Τ 5 “τισστιι(α"
για σύνταξη με τα νέα όρια ιιῆιι(ία8
"ΤΕΜ" ΚΤΜ
αν Ε να
η νων
Πότε και ι·ιώς Τι αλλαζει Τι προβλέπεται ΑΣΦΑΛΙΣΗ γ Κ Ἡ
θα βγείτε σε για 25ετία, για ανδρες, ΜΜΕ ^Ν^^γΤ|κο| Δ =|^
σύνταξη ανα- 35ετία και γυναίκες κ Π 
ί:αιΕ:α :ί:ἔ:;α αιτίας ” Χ “τ αὲἐἔα8ἐρἑ@ ΠΑ ΜΑΝΗ
την ηλικια. Ποιες για ηλικια και Παλαιοιις να Ι τ γ ·ο^ΕΕ'ΕΤ^ 
Παγίδες αρέσει Ποιοι στα 62 και νέους
Α Π Ο Τ' Σ
να αααΦὐγετε για μειωμένα ασφαλισμένους ' καιω  4τιΔικοτιιοτιο8ΣΕΛιΔα
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΕ|Σ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΑ α 
ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΠΑ|ΔΕ|Α ΧΑ' κοκκιΝΔ 
και: #Δ',Τ1;ν0Ν πιω πανια: ιηιιΜπαΜΜΕ» Τ
έ :τε-73 .7 ` χ
ΚΟΝΤΗΣ ΣΕω ' ίιι]Ἡ©ΠΜΞΨΞΠΞ
Ο ¦ ΉΞΞ Ο
ΤΘ [ΜΡ ΠΗΡΕ ΟΤΑ)
 Το μοιραίο
ρωσικό ΑΜΒ
ει·ιι=ἑτΕωἐξ224α η , _ ,  
σταἔἐ γ Ύ γ · ΕΡΝΤ0ΓΛΝ Με
ΧΑΡΟΠΑΑΕΥΕ| 2ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΞΥΑΟΔΑΡΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΡ|Ο ΤΟΥ 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα