Πρωτοσέλιδο Το Χωνί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
· ¦ήῦᾶ¦3 .Π Ο ,
· ·=“;-7__-_.Ξ β. Ι Ο ΣΕΛ|Δ0 ΕΝΒεΪ0 «ΒΡΕ|ΪΕ Δ0γ^Ε'λ Με Ϊ0 Χ0Ν|!» //ΣΕ^.25-32
Μ 7.800 νέες θέσεις εργασίας
·ΜΜΜΜΜσωΜΜαΜαΜΜΜΜΠὡ
ο?  ωΜηυΜΜωΜΜοωοΜ·ΜΜΜωωνΜΜ
. ..!έ· γ Ηο56 Μ·Ι0%ΜΜαΜΜωΜΜ·ΔΜαΜΜΜΜ
ὅ ΠΜ!.
ἑΞ ΜΜΜ!
ω:: ΠΡο2Μ:ωεΜ
: Παυσανία || ω @τοπικοί
ΑΦΜ :_ ΜΙΜΜΥ2ω5|ΜΦΥΜ°Υ'°|ἩΜ|β€
#““-·#_ΑΤικΗ ΔΝΤι-ΜΝΗΜοΝιΑκΗ
στους αδύναμους
ψ ΜμιιλιιΜ0ααΜφΜαὡ.Μτο
ΔιυΜοΜΜΜΜΜΜ6Μ7ΜΜ
ΜΜΓΑΠΜΜωΜΜωαΜ·
ΜΚαι.μΜωοΤσΜ.“ΜΜτσυΜω
ΜατοΜαρτιοιω2015(ν4321.αρ.20).Μτοῳιο
ΕΦΗΜΕΡ|Δβ
ΜΜΜπΕΛΟΣ-ΜΠΟΜΠΟΛΜ-ΨΥΧΔΡΗΣ
Αυτοί «σκότωσαν»
τον «Δγγελιοφόρο»
Εβαλαν λουκέτο στην εφημερίδα
ΜΜΜ: Με κ 4
της θεσσαλονίκης. αφήνοντας χωρίς
αποζημίωση τους '08 εργαζομένους
και οφειλές 14 εκατ. ευρώ.
ΠΔ 34-35
ΠΛΡΕΔΠΣΕ 2|.592 Λ|ΓΟΤΕΡ0ΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
Το 5Η££θ55 ετοιγ
Σαμαρα μας στοίχισε
μια... Αρτα!
2015 ω 4337. φ
Σελ. Ι4-|5
8). Μ ω
Μο το ετνι - κι· τα τον τογριΣΜο 
ΕΠιδότΙισα ως 100% για ΜΜΜ
¦ . ΜΜπτυκιουχους, ανεργους, Μ" Μ Μ
ελ. επαγγελματίες ΜΜΜ
Σελ. πιο ω¦Μω| έα"
καλούνται.
Μ. '043
«Σακὡνω τα σημαία
για την Ελλάδα
σου αγαπώ»
Μιλαει Στο ΧΩΝ| ο παγκόσμιος
Η Μόδα της κρίσης. με... Ρ|αγιιιοοἰ|! Ω
' ΕξωτοωοΜΜν
οΜ«ωωΜΜΜῳ
πουσναΜΜΜΜμωΠ
"ρωωθ^"ως 'ωρα να αρ· Η Μ εταιρεία ΜναΜ Μ
Γιώργος Χαραλαμιοπουλος. Μ ω ω ¦ | |
ΑΜΕΤΛΚΛΗΤΛ ΚΔ' ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΠΑΡΛ|ΤΗθΗΚΛΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕθΝ|ΚΗ κγΡιΑΡχιΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα