Πρωτοσέλιδο Free Sunday:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΥΡ|Α|(ΑΤ||(|·| ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ //Δ|ΑΝΕΜ|ἶΓΑ| ΔΩΡΕΑΝ
έ7 ς ΑΧ ΧΧ 8/ χ" Η" έ σε ε Χ ΧΧΧ /ι Αν Αν 7/
77 .¦/ / Ι Ν ι χ δ Χ Ν /
:Ξζ“ Χ Χ ϊ Χ '| ΧΧ  |¦ι//
πάτε-τμχ 7 ι αν  ' Αν ΧΧ 
«Χ _ _ χ Χ χ" / έ/ / //  ι χχχ
χ τ χ ε / / κ μ ΧΧ ι
ΕΒΔΟΜΑΔΑ #3ίιθ || 0”|_”| ]_”| 5 Μ.πεε-εμΜεγ.9τ
ΠΡΟΣΦΥΓ|Κ0Σ ΧΕ|ΜΩΝΑΣ
Ο ΑμήΧανπ και δικασμενπ ιι ΕΕ. μπροστα σε μία ιστορική πρόκλιισιι
ί;) Δύσκολα Η σύνδεσΠ του προσΦι1γικού με τα δΠμοσιονομικα
Ο Το βαρύ ανθρωπιστικό καθήκον απέναντι σε ΦραΧτε8 και συρματοπλέγματα
ι 9 ο. 18
Νέα Α|ρ|ιε ε-Βειι|(ἱιια
 ξ .. . ' · “ ο   Ε λ ,
ιμΜμσΜκα , ρ  “ |ξε 'ΥΜΝΟ
ε , Ι οπως ποτε αλλοτε.
Δείτε όλα την τραπεζική σας σχεση
με μια ματια. στην επανασΧεδιασμένπ και
/ Δ Ν -.
 // η  Η 'Η'
 :.` ' = - -· ' =· διαδραστική σελίδα «Επισκόπηση».
ι _ . Η γ Ι _ Δ φ φ Δ φ
- . ο ,. Τραπεζικπ εμπειρια. οπως ποτε αλλοτε.
Αι Ι δ Ο ί γ Π ζ _ ωωιΝ.ε|ρΜ.αΓ/Θ-οεη|αηα
. του θανατου  ο - ο Ι ` Θ Α|_ΡΗΑ ΒΑΝΚ
ΘΕΑιι=ο,ΜογΣικιι . ' · Όταν Π κόλαση
ΜΕΣ.ι_ιΡΕ5πι_Ε. δ - ' " ' είναι Ο αλλος