Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ί Οι... τρονεροί και κρυφοί όροι σε όσο υπέγραψαν ΑΕΚ και Πογέτ  Μ Μ
Μ... ΜΜΜ
που απο ο απο
  Το παρασκήνιο Ϊ Με?
για τπν ί 
κοΘαίρεσπ ω _ 
των αρχηγών το  _ν
¦> πα· ααα  42·< 
αλλαγών  6 '
 αγ Οι «καθαρές» απολαβές του, τα μπόνους και τι θα γίνει μόλις ολοκληρωθεί π σεζόν που έρχονται
ΣΤΟΠΕΡ
ΨΜΝΕ|
Ο ΠΡΝΠΕΝ
Η πρώτα έκυεσή και· , Η... απαγόρευση του Σίλβα και το Με
εν όψει 'αναααρίαα / ί Η: ΜΜΜ 'ως «Βασίλισσας» του Βορρο
Φουπ το «2» στο σουπερ κουπόνι  
Ε|Εἶ 
  Μπιτ
Τριόόσ στπ Βασικό πρότυσπ ΗΒΗ" με διπλό!
'Ενα «οπμα6εμένο» σημείο που βγήκε στο 2,ίΠ κι έπεσε στο 1,65! `
“ Το ιταλικό διπλό που δίνει ο Βειπιεπ παω φόρμας Σελ. Μο "
οιοιχπροτιΜ'ς
τπτ ..Με οποία τκταττνανπ του απ πιο χ· 
Τα δύο από πννπἱα, το ένα από Σκωτία ^ι8Φ··0“ο
πιτ ποπιιπ
Ανόἡυοπ και
Δεν είναι από πίεαπ 24
μόνο ο Λουτοέοκου στην απο]
"ΡΜ «ψήνει» τον Κανακούδπ για επιστροφή ατπν Ελλάδα ΜυΡΜ|Κ0Ε Διορία στον... εαυτό του ο Ελευθερόπααλος Σεπ 324
ΜΜΜ" ΣΜΥΡΝΗΣ: Η αποχώρπαπ Μονεμβαοιὡπι και το οενόριο για Βελλή Μ «Χτυπήει» 3 παίκτες από Σούπερ Λιγκ τον Γεναρπ
Το Ποιροσκἡντο γιο το ΠτΞτς Πείστηκε για Πι __ με:τὁΒεσἡ του
Ψόκνει τρόπο
να «ξυπναω»
τους Κρουτες
Το τετ α τετ του Αναστασίου
με Πρόνιτς και Πέτρας 3