Πρωτοσέλιδο Karfitsa:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Σαββατο 34402045 · Δρ. Φυῆῆου 587
ι ι . μι”
. ΣΔ |, ' ν.
_ -_=_ Ρι . ·-:· Ι Ι
Ἡ Ν. 7 ¦_ .· · μ =
α · ,  Ι
. α ι] ' ι ¦
. Π Ι
, _· ι· : “
. τ 5
.¦ . Ρ Ι
. . _ ' Δ Ι
. 'η _ Ο
· Ι Η
Π _ ὶ τ › ¦ τ
| Ε Ι
. Τ·<αένωεαααααν·αείη·α τον Ι. Μααατααα
(Σααααίϋ·α - 'Νανα¦ μετἰὅἩῆαααεαΗ
ΜΜΜ στα μαγαζια και... ααωταααααα›
Τ' δείχνουμε  Μ|α μέρα με  Η έκαῆηξη του  Τα... «βατραχ|α»
στου5 τουρίστε5  τον υαοιμἡφ|ο  Ν. Καραμανῆἡ  του εῆῆην|κου
με το... ῆεωφορείο  Λα. ΤΖ|τΖ|κὡστα  στον |βαν Σαββίδη  στρατού

Τελευταία νέα από την εφημερίδα