Πρωτοσέλιδο Deal News:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 επιχειΝιεει
 οικοΝο ι
παλιο· οι
~- ι κι
5,5 δισ.
θα «κοστισει»
το «ΜΜΜ»
ο Μω.α··ι“·ὡ."
· Στα 14 (+) δισ. οι αναγκες και ο λογαριασμός των 4,5 - 5 δισ. για τους ιδιώτες
'Ρ 800.000 Έλληνες χρωστουν
ΣΤΟ φως τα σχἑσια
των τραπεζιτων 
ΠΡΩΤΗ Η ΠΕ|ΡΑ|ΩΣ
“ ΠΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ-ΠΩΛΗΣΕ|Σ '3 4Ἑεἔσ
π κΑι ΑΝΑΔιΑΡαΡαΣΕιΣ ι. ·
αποτσυς
ι· Η Εθνικη με την. Παραμετρο Ηρεμο και οι κινησεις Συλλο. Μαντζουνη. Κορομουζη
· Ο νόμος ανοιγει το δρόμο για επιστροφη στο ιδιωτικό καθεστώς 
· 'Εντονο εν6ιασερον από Παγκόσμια Τρόπεζα και ΕΒΒΠ για συμμετοχη
` στην ανακεφαλαιοποίηση αλα-5 5· Η) όμιλοι στο χεῦιος
. “ 7- σααααααααπμε ”κ“ΜΜ”Μ Σ““
Τα Μακ καπ ο. η 簾δ¦ώΤες
είναι ακόμα εδώ .  ο'  αποσύρουν
ΕΦΥΓΑΝ 2,5 Δ'Σ_ ΕΥΡΩ . ι 
ΠΑΡΑ ΤΑ ΒΑΡ|ΤΑ'_ ΟΟΝΤΗΟ|.8 τη ·0ιετιιχειρησεις έφεραν στα
, ¦ , , , γκισέ 2 δισ. απο τον τουρισμό
Ο Μπορουν και πως να επιστρεψουν τα μετρητα στις τραπεζες;
ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ' Ι Ι ἑτΙλοκΑι>ειτο Μονακό πλω-35
| Μπας <<Κανονι>> 5,5 δισ. ευρω στις επιδοτησεις γ υ ή έ 8 ο
Π επΕπΔνετ ΣπιπεΜΜΑ ωρα”
' Ο Κοπελοόζος
και οι διεθνείς
σύμμαχοι του
Σελ. 23
ΤΙ ΛΕΕΙ ο ΠΠΣΙΟΡΜΣ γ τι # ~ Τᾶ|(θ ο" απο Ϊ Πόλεμος Γόλλων  Γερμ0νων γιο 
ὲτα “αοημικό" ΜΜΜ»
ἔ μ· Η Ματσε ασε ροπιειραιιοτιε σε ι' Ειαι
παταει πόδι στο νεο Ταμειο
το Ελληνικο
Ο ΝΕΟΣ ΤΗΣ ΤΑ8Κ ΡΟΠΟΕ
Η Τρόικα διαλυει · Ο Πορόλογο 8ΤΟΡ για το
τη βιομηχανία Σει- ενεργειακό κόστος
εε ο Ποιος είναι πιο
Ο ι συσκεψει το οιόγ α α ' ' ο Σελ] ο Κύριος 
καιω οφέληςττις ἔΞιὲνδνσηἔ μμ    Ρ' 00λλανόόςτεχνοκρόιης που ασκειοπόλυτη
ω· 2' 5· Γραφειο Προϋπολογισμού Βουλής: «Υπαρκτός ο κίνδυνος για βαθύτερη κρίση» εξ0“σΜ“'ε”οΜ“ Μ"ΜρΜη
ὅ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 2 ΔΙΣ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα