Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Σκληρή ΜΜΜ" του Βουλου ους
ουυυοοτηοίες του Πλ!! · “Που η λοοοη
τους κοτοληγετ στο κενο τοι κοτοοοἑουυ
ογωυτοττκο. τοσο ο ποντους τους Βο μεγολὡυετ"
`·ψ. ¦
ΜΜΜ ΤΣ|Μ||(λΣ:
ΜΜΕ |!!... ΡΕΝΤΗ!
, ο ό
Ο μεοος σου ΣΥΜΗ
μπακ λόγω...
Γεωργαταυ
και κατιαζ£τ
τα αστέρια!
ΝΟΠΕ!! Ϊ" "°ΡΠΓΜ"' 
ΠΠ" ΜΜΟ" του ΟΠΠ!" ` ·
"ἐνετὁητοΠστη 
ΠλἑὁνΞκσ1τἄζἑἩ1Ε
αλλο “ΜΗ το_μἑλλο
κ/ Ηθέλω τ1τ ο κατα”
σώσω κτ αλλες Χαρές
στον κοσμο μας”
| Χ" Η' η” Η
ΜΜΟ ΚΔ!...
ΕΚΡΗΞΗ!
Αποτέλεσμα ψυχολογία; θέλει οττοψε
ο θρυλος στο Μτλονο · ΠοΚει με
ὁτοστρευμο ο Σοονουλης
Π Κλ|ΝΠΥΡ|'|ΠΣ
ΠΠ!!Π!(ΕΦΜ0Σ!
Εκονε του εμφαση του υετο
τη Μοτο · Ο προπονητής
Φωτ· Μο · Ποτε 8ο
Μ Μ. ΚΜ
Μουτ! · Η οτενοτὡο·ο
.¦··!·"|  '3
3 Χ “ _ - Ο |    Π   τουοοτηγουγτοτου3ο
 'ωΜωωωωΜωωΜΜῳμ |'_ :Β ||ω||μΝέο"!|"Η||ῇ'μ||@·Η·μ|η“η     7 ΙΜμόΜ