Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΟΝΑ^ΑΦΟΥΖΟ ..
Ο! ΟΠΑΔΟΙ ΤΟΝ!! “3 τ· :έ έ· η ·
·ΦΠΑΞΕ ΜΑΣ ΠΡΩΤΑ ΟΜΑΔΑ η Π μ ζ
4 ΤΟΥΠΡ0ΣΩΠ0¦ Ο
ζ! ΜΜΜ ζ
ι ·00ΜΜώςωωεσωω ` 'Ό “
Ι ΜΜ2ι45›ΜΜω / ·
ΜπινΜτωεωω
ε"Μ=%βΜἶ Ξ . 7:- ί. ¦' Ο. . .- 1! '  €“ΐ;_“'Δ·Ϊ: Ι › _ _ Μ .! κ οι ·> · ' 'έ “ “ Ι·ΜωωΜ
Αυτοί που την
·;- ο· “ερωμένη εβδομάδα
` ` ήσαν διωτητές

Τελευταία νέα από την εφημερίδα