Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: "Τελευταία προειδοποίηση τα δραματικά γεγονότα που έρχονται"!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ἐ “71111 “111
;:;ζεΞΧ;Ξ 1
3ο οκΤΩΒΡ1ογ 1  Δ· 1
20% 1 Νέα:: · Ξ
1 Ν, 1 ὶ
1 - Ά
350 ΕΤΟΣ ΐ ,- Ν 1 | 
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ τ Ι | | Σ | έ
(10418) 8816 Ι Δ Ν
Τ1ΜΗ 1 ΕΥΡΩ 1 7   'Λ
“11111 . “ ί
· ' Ι
, . Ι
.. γ   Π  Ι  Ο
“ Ι “1:::Μ· 'Χ ,“ ὅ
1 η 7 ι
1 · 4
Μ” ΣΤΟ Ν
ΜΜΜΜΜ 
Ο Δ|ΚΤΑΤΟΡΑΣ Ρ0ΤΣ|ΛΝΤ
81 Ο Μ|ΚΡ0Σ ΤΣ||'|ΡΑΣ
ΠΡ0Ε|Μ'|0||·|Σ|·|
Η ΔΡΑΜΜ|Μ
ΓΕ "Ο Ν Ο"   θ
Η" ΕΡΧ0ΝῖΛ|"¦