Πρωτοσέλιδο Έθνος: Κόκκινος συναγερμός για τη δόση των 2 δισ.
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
29 οκτηΒριον 2015
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: '0209
ι.3ο€
Με κΥΝΗτι
κΑι ανο: 2.50€
ανννν.ετηηοε.αΡ
ζ ~ ί ί :~ ι ἶ ΜΝ! Η Η Ξ?ΜίΜ Η Η ιιιιιιιιιιιιιιι 'Μ Η!Ξἔ"ἩἑΜ ίι"¦ίζ'Μ“ ι: Η 'ἰ]Μ“ιιιὶί· ῖ Η Η' ΜΜΜ: ί' Η 'ΜΜΜ  'ι Ή" ΠΜ :ι .η ' 'ΜΜΜ
ιιΜιίιΜι: ι ,ΑΜ · κ
| + ΚΛΗΡΩΣΗ |'|Α Μ'Α ΜΡΑΜ"|ΝΑ ΚΔ' ΕΝΑ ΣΟΥΠΕΡ"02Ε ΟΖ·υ$Α |
Δ "'βΉ=ιιι›ιιιιιιιιιἶ ο·
ο _.-3#ι·ΕὶΜ'
ΤΟ τελικο ΣΧΕΔ|Ο ΠΑ ΝΑ ΚΛΕ|ΣΟΥΝ Ο' ΤΡΥΠΕΣ ΤΗΣ ΑΞ|ΟΛΟ'ἩΣΗΣ
ΚΒ|(|(|ΝΒΣ
ΣΥΜ|'ΕΡΜΒΣ
για τη δόση των 2 δισ.
το εεΝ“Ξ:< ο
·  'τι ,Γερ | ι ή ¦
σε στο νέο μοντέλο
ι·ιοδοκων
Τρία τα κλε Ι Ι
 υ"ολογ|σμου ΖΩΩΝ Ξ!
ΝΕΑ ΟΡ|Α ΣΥΝΤΑΞ|ΟΔΟΤΗΣΗΣ »'5·'6. 25·26
Εγκλωβίζονται 60.000
δημόσιοι υπάλληλοι
λόγω 35ετία5 
“^εΞ|Μ° νε ΗΧΟΣ ΑΝΑκεΦωιοηοιΗΣΗ ΦΠΑ ΣτιιΝ εκηΑιΔΕνΣι-ι ο η κει
Ι Α ΜΑ Α
Το κινημα των... , , ο , . ,
Β λ ¦ Το νεο τραηεζικο Μ σε ηαιδικου8 σταθ- Αυξανεται το Ποσοστο
ε ονισΤ05 μοντελο Που ηροωθει μουε και νηπιαγωγεια, συμμετοΧη8 των φαρ
Ξεηέρασε του5 5.000 το Ι
διαδικτυακό κίνημα. »ι4. 27 ό
23% σε όλα τα αλλα
 ω .Μι 
η κυβέρνηση μακοΠοιὡν-ιδιοκτητών
ιι ιι|ιιιωιιι
· · ., ¦
ω γ.  · ί
γ. _ν. μι ν. ε τη
ἶι~£ἑ Μιμί
Ξεπερνό ακόμη και τα μεγέθη του
καλοκαιριού η αηόβαση ηροσφό·
γων που καταγρόφεται στα νησιό '
του Βορειοανατολικου Αιγαίου. ¦
Την ίδια στιγμη η Αυστρία σχεδια· ¦
ζει να υψώσει φρόχτη στα συνορα ι
με τη Σλοβενία. ηροκαλώντα5 την 1
οργή του Βερολίνου. »ι2-ι3 ι