Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Κερδίζουν το στοίχημα. Αισιόδοξα σενάρια για την ανακεφαλαιοποίησηRecognized text:
“Μίμη
αιιιι›ιιΜ | Ι Ε Ι Ι  Β Κ νιιιιννν.ιιιιΘι^ι5ια.ςμ
|(ΑΟΗΜΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΤΡΙΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 - ΕΤΟΣ 680 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20139 · ΤΙΜΗ 1.30 ΕΥΡΩ
ι ΠΕΡΑΣΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟ ΜΕΡ|(ΕΑ 
Αγωνία στην Αθήνα 
 για το Προσφυγικὁ 
ΗΕλλῶοδεῳεΜγοονο Μίοε«Μγαμετα- 
ποδαήεπιπλέον5Ο.000φο- νασαίΝ.Νεομαήκ6κὐμαμΜ 
Μ.Φόβαότιηχώραθα νόσωης>αελ.28-29 
Αγρότες - Φαρμακοποιοί
Νέα ατιειλή για
την οικονομία το
απεργιακό κύμα
Ο «Λουκέτο» διαρκείας στα Φαρμακεία.
Μωακώνονται οι ιανητοποιησεις
αγροτών και κτηνοτρόφων εναι καταληψεις σχεδιαζει η ΠΟΕ-ΟΤΑ > σελ. 26
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ
Το Σαββατο
Οφτς και Κρίνα
ΠΡΟΣ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ ΤΙΣ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΚυΒερνητικὁ «Βέρτιγκο»
με τον ΦΠΑ στα σχολε ία
Σάλο προκαλούν οι Μις του θυπουργός της χώρος δεν είναι
υπουργού Παιδείας Ν. ΦΑηγιατον Μαιος; Εκει εωδημα70-80χιλ
ΑλΤσΜ«ΜόςείναςΟπω ΜΜΜ>σελ.5
Την Παρασκευη ανακοινώνονται τα αιιοτελέσματα των 5τιο55 το8τ5
ΚερδίΖουν το στοίχημα
Αισιόὅ0ξα σενάρια για την ανα εφαλ αιοποιπ ση
Ο ΟΒΙ: Στα ο δισ. ευρώ τα κεφή-  , · _ .κ σε Χ 4 ο  ·~  
λαια που θα Πρεπει να επενδή-  ι · · .. `· .- -ε ··
σουν οι ιδιώτες - μετοΧοι
Ο Οι διοικήσεις Πειραιώς, Εθνικής, ΑΙΡήα και Βατοραήκ προΧωροήν σε κινήσεις με στόΧο
την τόνωση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Οοι·ο 'Πει Ι
Ο Μόνωση σήμερα Β. Ντοιιπρόβσκις με Γ. Στουρνάρη › σελ. 3
Συστόσεις Β. Ντομιιρόβσκις για ειιίσιιευση της συμΦωνίας
Εντιμος συμβιβασμός
για τα «κόκκινα» δανεια
Ο Σκληρη σταση απο τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν
Συνεδεσε την ανακεφαλαιοποίηση με την αᾶολσ γηση
που πρέπει να ολοκλ ηρωθεί εως τις 15 Νοεμβρίου
Ο Νεες διαπραγματεύσεις με τους δανειστές για
την προστασία της α' κατοικκ1ς απο πλειστηριασμους
ΑσφυκτικέςπιέωςστηνΑθή- ρήσει αμεσα η ανακεφαλαιο
ναναβρειλύσειςγιατα «κόκ- Ποίηση, άσκησε ο Β. Ντο
κινα» δανεια,ῶοτεναηροΧω μπρόβατας› σελ. 4
«Κλείστε τώρα
το Ασφαλιστικό»
Ο Αυξηση των εργοδοτικών εισφορών
πρσανηγνειλε σ ί? Κατρσυνκαλος
Μεταρρύθμιση του Ασφαλι- σας, μετην ελληνική πλευσπκοὐ Πριναπότην αξιολὁ- ρανααναζιπανὲουςηόρους
γήσπζήτησεοΒ.Ντῳπρόβ- για τα Ταμεἰα› σελ. 5
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Αυξάνονται
έως 17 χρόνια
τα όρια ηλικίας
για συντάξεις
Ο ο νέος νόμος Μασάει
έως και πέντε επιπλέον χρόνια εργασιας από Φέτος
Ο “πωο“ρσ» για αύξηση
του ανώτατα· γενικού αρα»
των 67ετών για σύνταξη
Αυτόματες αυξήσεις εως και
17 χρονια στα ορια ηλικίας μἀρι
το 2022 προβλέπει η Υπουργική
ΑποΦαση που δημοσιεύθηκε
χθες. Από δυο εως και πέντε
μήνες είναι οι αυξήσεις για τους
μεγαλύτερους σε ηλικία. Διασώζονται τέσσερις κατηγορίες:
Οσοι είχαν συμπληρώσει έτη
Μισής και ηλικία εως 18 Αυγούστου. οι εργαζόμενο· σε βορεα και ανθυγιεινή επαγγέλματα.
οσοι συνταξιοδοτοὐνται λόγω
βοριάς αναπηρίας και ο· μητέρες
και χήροι πατέρες ανίκανων για
εργασία τεκνΜ> σελ. 6 - 7