Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πϊ“νΠύ“ησε -_ 'Ρ Μ 
ο συνογερμύς _ τ.  "0. ΜΜΕ
Ο Νἰκος Γαβαλας  
έζησε το ματς στο
Περτοτἑρ1 ΒρἱΜ| ”ζευτΜᾶ"
ὁ1Πλα στον Θ Αλαφούζος μετά την
παγωνια του -6 και το
@ΜΒ του Ψἐμστος [του]
του φετινού ΠΑΟ
Παγκο του
θρυλου κα1 Η
τα γραφω
σ8ἩΒΞ.α¦ ί Ξαντοεἑτ Ξοντοοετ
27 ΟκΤΩΒΗοΥ 20]5. ωκΜ ΑθληΙ|Μ Εφομερίὁο.Δο Φυλλω Ι ΜΑΜ; 'ΝΟΕ
_-¦. 
_ ¦ .έ ὴ_.'.“Δ
·Τ·Μ·τ·ΜΜ·ΜΜΜυὐΜΜ·
Τι λέει ο ἰὁτος γτα την
Η ω- μ κ”, Η Η ·~ ο
ανασταοη .του και τα
του Μο
ΜΕ' ΠΜ
·υ1ωωοωωΜω
·τυυτω.Μκ 'ΜΜΜ
υτυω··"“ ·`υ.·Ι·υωω
ω   ο··ωωω
οιω“ωω 
“τω-ΜΜΜ.
"Αλλος" θρυλος στο
αυριανό ματς Κυπέλλου
Φοβερο κλίμο στο γεὐμο-κἑροσμο οπο τους
με τον Πλατανιά [19:30] Δημήτρηὁες: του. ΜΜΜ, Γουτο · Ολο το ποοοοκήν|ο