Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Σε ΜΕΓΑΛΑ ΚΕΦΙΑ   _Ξ
2:σγιιεσ ΣεΜΔἑ: _    -~ 
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Μπι ι; ·
“ ' `  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
” ο Στατιστικά ·· Προβλέψεις · ΜΟΚΩΜΦεΝ ° ΜΟΦῳίες
Ρ ' / .` Ρ Ο Η Η._ῖ:Δζ,.-ὶ
ΔΡ. ΦΥΛ. 5282 ΤΡΙΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: εγΡΩ 1.30 ύ
ΣΙΑΜ στο" καίω ! _
  οοΡΜΛ Ο
ωω ο ΣΦσιρ6ιισυλσς
διέψευσε οποιοδήποτε
σκέψη γισ αλλαγή: "Το
ρόστερ έχει κλείσει".
τόνισε
χαρακτφισιικἀ.
· Λκό ιιισσιισιτ τικός . ν Ψ' η
Φ'νι'"“'  0ΠοΉ9νάλοἑἄἔει ΣΠΒ] Δ
|(σιιινσ 'Μ' ιιερισσστερη οι· ισ | γ “η Ύ” ~
τ· άλλα ΜΜΜ και σιισγσρειιει γ Ω. μ] ι
με Πλατανιά τη Με" Δημηῳωωυ 
· Αύριο 19:30 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα