Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 ΜΙΧΑΛΗΣ ¦ ΔΛΕκοΣ γ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΜΟΡΦΟΝΙ0Σ η. Δ η Ο 'ς Λ Ε ι Σ Τ ι ¦ςΛ Γ | Λ το Ν η Η ο· Δ ΔΔ^ΜΑΝΤ0ΠΟΥ^0Σ · ΔΡΑκοΣ
Μετρἀνε Με κορυφαίο “ Δεν Παίζεϊ@' Ακόμοβεν έχουμε Απέχει πολυ
ο· βαθμοί! τον "τελειωμενο" · ο Ολυμπιακος Φορτοορε· απο τον δευτερο
ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ η
:14:¦·ῳ·_ω1  _ 1:11:: ......
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 130
8|8 .
ΡΕΚΟΡ
ΔΡ. ΦΥΛ. 811 ΔΕΥΤΕΡΑ 26 Ο' ΩΒΡΙ 2015
 · Με Δγο κεΦΑΛΙΕΣ κΑοΑΡΙΣε .
 του ΑτΡοΜΗτο 1-2 ¦_; .- μ
Δ Μωβ· Λ
1- .7 ἑ=|'. ·
·ΕΦ Ε τ Ἡ
που ΜΜΕ ..
η _  . Εκείνο·
.ο  , _ έ “ ...η ' κα “
ΗΘΕΛΕ ¦  “ εκ...°°°“Μ“ 
Υ · · ν ς ' '
 ή: Η" δεν είνα' 
 - δικαιολ9Υωἐ“ ΣΕ”
του σε ογὡνο κονονΜἡς περιοδου στο Μοθλημο στο ΣΕΦ 2
·  τ · τ τ ε

Τελευταία νέα από την εφημερίδα