Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Τα "παράθυρα" για συντάξεις από 56 έως 62 σε όλα τα Ταμεία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
5ΡΟΡΤ$ Ο ΣΕΛ|ΔΕΣ
ΠΑΟΚ-ΠΑΟ 3-|
ΦΩΝΕΣ τση «ηΡΑΣιΝΩΝ»
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ .Ο . 
«Δ|ΚΕΦΑΛ0Σ» ο  Τ Ν 
ΤΡ|ΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ ο °^γΗΟ'ΗἑΒἶἔἑἩΤἐἐ'“Τ.ἰἩΕἘ""”
«ΟΧ|» Ο|'|ό 
Τα “ " αΡάθυ ρα"  
σε ηῆειστηριασμσύς
για συντάξω: 
αηό 56 έω8 62 σε όῆα τα Ταμεία
για έξοδο με βγαίνουν στα 60 ΐἔΉθρΙΣΗ
ευνοϊκούς όρους για μισθωτούς σε με ηληρη σύνταξη και μετά το νεο νόμο. " “
|ΚΑ, Δημόσιο, ΔΕΚΟ και τραηεζες. Οι ηαγίδες και οι αδικίες της 35ετίας
Τι ισχύει για τους ασφαλισμένους για τους ηαλαιούς ασφαλισμένους
ηρο του 1992 ηριν αηό το 1983
ΝΥΧΡΟΑΟΥΣ|Α ΑΠΟ ΤΡΟΤΗΑ | ΣΤΟ 23% Ο ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΕΗΠΑ|ΔΕΥΣΗ 
_ Ι .
 Στην Ευρωηη «ηεῆαγσς»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η Ά "
ΜΜΜ ΣτόΑιΑισ¦σΑΜτόΣα έ 
ρ ' Ζ _ἑ;έ“ _ =ΐ.<- Ξ. - ·:/_ ῖ.___ 7-  ες ` ~ -“·. α
Ο' ΓΕΡΜΑΝΟ|
ΘΕΛΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ
ΕΟ.ΟΟΟ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ!
Α μια ““ ῦ
Μ|ΚΡΑΠΑ|Δ|Α... 7-    ›  " - ΜΕΦοΝΤοΤιΣΑΔειεετν
Αγρισς «καβγός»
Σελ. υ, 29 Ι
_ του καμμενσυ με τον
[ΜΕΔιοΡοΩΠκ0 ΜΕΝ ΕΣΧΕΣ<<ΑΠΑΑΑΑΣΣΟΥΝ>>ΤΟΝ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ  Δημ- Πανν0κό“Μ0
ΣΕΛ. το

Τελευταία νέα από την εφημερίδα