Πρωτοσέλιδο Το Παρόν:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
γιατρος  ~ -
ο σας
Σαε συμβουλεύει
για ότι ασε
απασχολεί
και θέλετε να μάθετε
ΣΑΣ ΠΕΡ|ΜΕΝΕ|
ΣΗΜΕΡΑ
ΣΕΛ|ΔΕΣ13¦ 14,15,1Β
Ενισχυμένη η Ε
απο την επισκεψη Ολαντ
Ο Απόλυτη η στήριξή του στ|8 ελληνικέε θέσειε για τη ρύθμιση
του χρέου8. το Προσφυγικό και το Κυπριακό
Ο Πλήρηε ταύτιση με τιε απόψειε του Προέδρου τήε Δημοκρατία8
 · ι.
5% 'Ελληνεε
έχουν 88 δισ. δολ.
στην Ελβετία!
ο Και 11'Ελληνεε έχουν 18 δισ. δελ.
σε φορολογικούε παραδείσουε, ενώ 34.723
είναι σπλώε εκατομμυριούχοι!
τα. ι
κνι=ιακιι 25 οκτοιιτιον Με 7 ζ ς' 
 Τον Μακη Κοντα
ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. . .
Κολαούζοι
των νταβατζήδων
ο Κόντρα ο Μείμαράκηε στον «βασικό
μέτοχο» του Καραμανλή
Ι χει μείνει κοήήηιένη στο «Βρώμικο χθεε» η Νέα
Δημοκρατία. Δεν θέήει να αήήάξει τίποτε Προσπαθεί να γαντζώθεί στο κατεστημένο. παρότι το ότε
πήηρώσα ακριβά και η ίδια. αρνούμενη να αντιήηφθέ
ότι ο μόνοε θεόε που πιστεύει το κατεστηιένο (οικονομικό. μιντιακό. κατασκευαστικό. προμηθευτέε κ.ήπ.)
είναι το συμφέρον του. Και αντιδρά σαν ύαινα όταν αποβείται. Φιήίεε και αγάπα πάνε περίπατο...
Τηε δόθηκε η ευκαιρία τικ ΝΔ να πάρει το αίμα τηε
πίσω από τουε νταβατζήδεε - καναήάρχεε. Με το νομοσχέδιο για 1:18 τηήεοπτικέε άδαεε. με το οποίο επιχερεί η κυβέρνηση σε σημαντικό Βαθμό την ανατροπή
του τηήεοπτικσύ κατεστημένου. το οποίο από το 1985
ήειτουργεί ω8 άΒατο. ωε περιουσιακό στοιχείο των
νταΒατζήδων. Κάτι που επιχείρησε και ο δικόε τηε άνθρωποε. ο Κώστα Καραμανήήε. με τον «Βασικό μέτοχο» που είχε καταθέσα η κυβέρνησή του. στην οποία
μετείχαν ποήήοί από τουε σημερινούε γαήάζιουε ΒουΠευτε3. με πρώτο τον Βαγγέλη Μει'μαρόκη. θυμίζουμε
ότι ο Κώστα Καραμανήήε ήταν ο πρώτοε που μίί1ησε
για νταΒατζήδε5. Και με τον «Βασικό μέτοχο» τεΠείωνε η κυριαρχία τουε γιατί θα ήταν αναγκασμένοι να
παίζουν με ανοιχτά χαρτιά. Μήά ξεσήκώσαν το σύμπαν. Μέσα και έξω από την ΕῇΜδα.'Εφθασαν μέχρι
τιε Βρυξέήήεε. Ποήήά τα... ταξίματα.. Και κόπου Βρήκαν... ανταπόκριση. Ο τότε αρμόδιοε Επίτροποε απέρ
ΣΥΝΕΧΕ|Α ΣΤΗ ΣΕΔ|ΔΑ 2
ή εεε-.εεΜε
το Βερολίνο από τη ΝΔ
ο Κλειστό αυτιά βρήκε στη Μαδρίτη
ο Μεϊμαράκηε
Στείρα κομματική υπόθεση
η εκλογή αρχηγού στη ΝΔ
ο Διατηρεί το προβάδισμα ο Μείμαράκηε. κερδίζει
πόντου8 ο Μητσοτάκη8 και απειλεί τον Τζττζικώστα
:τα Με.. ..εχετε
Σαμαρά - Μεΐμαράκη
ο Ξηλώνει ο Βαγγέλη8 όλου8 του8 «Σαμαρικού8»
από τη Συγγρού
Στην «πρέσα» του Ασφαλιστικού
και ο Κατρούγκαλοε...
Ο Μπορεί να γίνει θρυαλλίδα πολιτικών εξελίξεων.
λέει κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχσε
Το 30% των οφειλετών που είχαν
μπει στη ρύθμιση των δόσεων
σταμάτησε να πληρώνει!
σελ. 11
ο _ να ΑποοΑι:ιεει ι-ι θΟΥΔ|·| ι·ιΑ
_ τον Μονο τον Μπάνι
έ ετοιιιιΜοπτΑι ι·ιΑ τι: Ναταλια:
ἶ. οι κΑιιΑΜι·χεε
 |_ τιτλο: το ΔΓ|'ΕΔ|θΣ|·|Μθ'
Ξ· τι ΠΡΟΒΔΕ|1Ε| ι-ι έγκειται τον
έ εΔοΕΑπ πιτ το αΥ|'Ε|Α·
.·- --;| ζ'ἐ^·“ --- ---Μ
Ι ·%-·ηΓ,Η ήπα- :. .
ι ν Ο. ¦¦ ./·.¦· ·. Η. -·
.'ι`~,_,Δ ι.|¦¦.|
·· ~ Ι
Μόνα. Νέα - απο 2 · Μ.ροι°οπ.αι°
Με τιε πλάτεε του «κουαρτέτου». που πιέζει για πλειστηριασμούε
Να ξεχάσουν οι τράπεζες ότι θΑ «ΠΟΥΛΗΣ0ΥΝ»
τους δανειοήήπτες στα ήηστρικά τυηάε
Μία και μοναδική είναι η Πόση: Να καήέσουν οι τράπεζες αυτούς
που έχουν πάρει δάνεια, να τα πήηρώσουν στο ποσό που πάνε
να τα πουήήσουν στα τσακάήια, για να μη γίνει «αρένα κατασχέσεων
η χώρα». όπως προειδοποιεί τους δανειστές ο ι·ρωθυπουργός
Απείήησε με παραίτηση ο Τσακαήώτος!
τ κατά
ΝιλοΥ-ΝίλοΥ
2η ΚΕΡΜΜΜ3
Ρεπορτάζ στη σελ. θ
Μ Βᾶ$ϋ
Β ΜΜΜ
ΜΜΜ..
ο Ενδιαφέρονται πρωτίστω8
για τα στεγαστικά, γιατί είναι
σίγουρα λεφτά!
Μ πιρ παρά θέλουν να αγοράσουν τα δάνεια οι ξένοι μέσω
Μπα. Σύμφωνα με πολύ υψηλέ8
τραπεζικέ8 πηγέ8, στι8 συζητήσει8
που έχουν γίνει -οι οποίε8 συνεχίζονται- η πρότασή ϊΟυ8 είναι να
αγοράσουν τα δάνεια στο 15% με
20% ϊΠ8 αξία8 του κάθε δανείου!
Μάλιστα, κατά τι8 ίδιε8 πηγέ8,
τα ίυηα8 ενδιαφέρονται περισσότερο για τα στεγαστικά δάνεια. Και
στην ερώτησή μα8 «Για ποιον λόγο;» η απάντηση είναι ότι είναι πιο
ασφαλή, καθώ8 πίσω από κάθε
στεγαστικό δάνειο υπάρχει ένα
σπίτι, ένα διαμέρισμα, επομένω8
είναι σίγουρα λεφτά.
Ενώ τα επιχειρηματικά δεν ξέρει8 τι έχουν, τι μπορεί να εισπραχθεί. Ακομη κι αν έχουν μπει υποθήκε8, έχουν προτεραιότητα το
Δημόσιο, οι εργαζόμενοι κ.ά.
'Οπω8 και τα καταναλωτικά
έχουν μόνο προσωπικέ8 εγγυήσει8.
Γι' αυτό θέλουν τα στεγαστικά,
που είναι σίγουρα χρήματα. Βέβαια, εκεί θα βρεθούν μπροστά
στον άνθρωπο που χάνει το σπίτι
του και κανεί8 δεν ξέρει Πὡ8 θα αντιδράσει όταν πάει ο δικαστικό8
κλητήρα8.
ΤΟΥ ΣΤΑΘΗ
Γιατί αποχώρησε από τη διεθνή διάσκεψη
ο Οικουμενικός Πατριάρχης;
τη διεθνή διάσκεψη με θέμα
«θρησκευτικό8 και ΠολιτιστιΚό8 Γίλουραλισμό8 και Ειρηνική
Συνύπαρξη στη Μέση Ανατολή»,
που συνήλθε την περασμένη
Δευτέρα στην Αθήνα (σίγουρα
στοίχισε πολλά λεφτά, χιλιάδε8
ευρώ, και θα μπορούσε κάλλιστα
να είχε διοργανωθεί από ένα πανεπιστήμιο ή κάποια άλλη πνευματική αρχή), με τη συμμετοχή όλΠ8 τη8 ηγεσία8 ϊΠ8 Ορθοδοξία8,
αιφνιδίασε η ξαφνική αποχώρηση
του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.
Βαρθολομαίου.
Σύμφωνα με καλέ8 πηγέ8, ο κ.
Βαρθολομαίοε θεώρησε ότι υποβαθμίστηκε σε σχέση με τη θέση
που είχε ο Αρχιεπίσκοπο8 Αθηνών κ. |ερώνυμοε και η αντίδρασή
του ήταν να αποχωρήσει την επο
μένη ϊΠ8 έναρξη8 των εργασιών
ϊΠ8 διάσκεψη8, που κράτησαν μέχρι την Τετάρτη.
Κάποιοι που γνωρίζουν τα...
ενδότερα τονίζουν ότι οι σχέσει8
των δύο εκκλησιαστικών ηγετών
έχουν από καιρό διαταραχθεί εξαιτία8 ϊΠ8 απαίτηση8 που προβάλλει από χρόνια ο κ. Βαρθολομαίοε να ανήκουν οι Μητροπόλει8 των Νέων Χωρών όχι μόνο
πνευματικά αλλά και διοικητικά
στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Η θέση του Αρχιεπισκόπου κ.
ίερώνυμου ήταν και είναι ότι υπάγονται στην Εκκλησία ϊΠ8 Ελλάδοε και εκλέγονται από την ιεραρ
›:νινεχειΑ Στη ΣΕΛ|ΔΑ 2
Ι Ι Ι
απο στον Παλάου" ακινητων τα ενριιιονρκικα
ο Φόβοι για τρίτη ιντιφάντα. με τουε
εφήβσυε Παλαιστινίσυε, κορίτσια
και αγόρια, να μπαίνουν μπροστά
σελ.θ
από το Κυριακό
ο κλιμακώνεται η πίεση σαι Λευκωσία Ε
- 'ΜΕ ΤΟΝ ΦΑΚΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
«Σβαρνούτ»!
Στιε 10 Φεβρουαρίου του 1948, ο Στάλιν, με μία
μόνο λέξη, απήγγειλε την αμετάκλητη καταδίκη τη8
κομμουνιστική8 ανταρσία8 στην Ελλάδα: «Σβαρνούτ»! Στα ρώσικα, η λέξη «σβαρνούτ» σημαίνει: «Ξανατυλίξτε πίσω
το χαλί». Και στα 1948 είχε την έννοια: «Αναδιπλώστε το αντάρτικο».
Ύστερα από 87 χρόνια, τη διαταγή
«σβαρνούτ» δεν την ξεστόμισε κανένα8 Ρώσοε, αλλά ο γερμανό8 δι
ἑίἔβῇὅΣ κτάτορα8 Σόιμπλε προ8 την αριστε^ΕοΜΜΤ"Σ ρή κυβέρνηση ϊΠ8 Ελλάδοε. Διέτα
ξε τον Τσίπ ρα να «αναδιπλώσει το α
ντάρτικο» που είχε ξεσηκώσει στι8
Βρυξέλλε8 κατά τη8 ευρωπαίκή8 μνημονιοκρατία8.
Και εκείνο8, δυστυχώ8, πειθάρχησε στην ιταμή απαίτηση του ξένου πάτρωνα. Το ολέθριο λάθοε του έλληνα πρωθυπουργού να μην έχει καταστρώσει δεύτερο σχέδιο για έξοδο από την Ευρωζώνη και από το
ευρώ ήταν το πλεονέκτημα που εκμεταλλεύτηκε ο
γερμανό8 αγύρτη8 για να εκβιάσει την ελληνική κυβέρνηση. Μέσα στο πέρασμα του χρόνου, η
Γερμανία ακολούθησε την ίδια πάντα τακτική και διπλωματία. Με τη συνθήκη ειρήνη8 που υπογράφτηκε στο Μπρεστ Λιτόφσκ στι8 3 Μαρτίου του 1918, μια
ΣΥΝΕΧΕ|Α ΣΤΗ ΣΕΝΔΑ 5