Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Δ/ντἡς: ο. Ν·κοΠαῖ6“ς
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΟΚΤΩΒΡ|ΟΥ 2 Η Ο Α.Φ. Ί57θ7
 ` ν ν των ,
“ | ἶ_ζΡοΠ°Υέ '·
:ἔ Γράψε· ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝἩ¦Π°'||°Σ (αθώα '6) Ι
- γ ,Μω· Μ __ ῖ μ'
#ΚΜ-0#"' *)ἱΜχῳμτΜ `” “ΜΜ“=“¦ Μ: Μ °)ἑ·*Ἡρ ' “Μ "ΜΜΜ
“Ν τ “4
· #- |.
ντιπ Μ Ι
ἶΔν:κοΜ ΜΝ:
Δ' Η! κανε· πρωτ" πως 
αν Μωβ στα των
Μνεία τον~8εντΧετ βαττ' των 
~· κατά" αυτό; στην Πρέμιερ ν · ν> Λιγκ· · ο των; για τον Γουέιν ¦
Ρ η, " η 7 τέρματα που' ν'
.;ν 9 ι η 
]ΠΡ°Π
η ΜΜΜ
”Η γ"'°Υ
γ ΤεξαΜστῖ·τ“ν τρωμε, ττν'“Μ“άΜτ των “πρ
πωνΙκΜΜῳνν @τι Μωβ" πως τπτ να ετ.. ο ετων :
Δν ΜΜΜ έσττ·Μνσῳἑτ ΜΜΜ στη Σούπερ Μα ότι τα
πρέπει να προκωρῇνε· σε κνΜντ·ττναΜον τ ν πανω!» ·:
ι απτά αν αρχίσττνΜρωφτννε· στα.ποΜτΜϊ “Μπύρα
7 , . Η τε ματς ΜΜΜ" ντα ` νωωωω.Μ χ ··
Γράψε· ο ΔΗΜΗΤΡΗ: ΔΗΜΗΓΡΙον (ΜΜΜ 9) ' . “ 6·εΞήκΜ6μΜσε έναν τμ ντκῇ αγωνιστικό ΜΒΜ!.Δ
, , , · - 7 4 η Μο" ε“·κΜτΜτ Μ τ“τ~κ€ρκνΝτ απο παιχνίδι
-ὶ°ΥΡ Μ (080): > “8 αΥὺ'σἩΚ Δ ` γ. Δ τον 6νωΞττπνωΜίΜ “τἑΜΝ“νΜΜτ› κατ
ν· “ ' ` ' ' ' ' ” '7 ' 1 τνἑβ“νε στ_η'6τντερ“ τη τὴ; βαθμοΜνίοτ
| Ϊ  για τὶ
το κοστούμι τον των ,
Μένωω·ερωμα στον η
. η τ _¦  ¦, ν  Β χ .  μ' ἶ . _  >- γ ”Μω°”@Μ°Μ
  Ϊ ζ : Δ η :  _, τ 4 Ι Ξ ^ τονκῷμω,τΩναγνΜκής
, 7 μ )_-=Ωτῖ¦τ·| Η Δ `“ ¦ γ " ”γ Ψ η γ “›  έ _ 
771108 8521677 43 _ “ ›  Ξ “ › ^' ' · |ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ :τ ΞΕ||'ΔΛ “
ο ε· 4 7 4 γ ` :ΝΠΔΔ 8

Τελευταία νέα από την εφημερίδα