Πρωτοσέλιδο Έθνος: Στήριξη Ολάντ για πλειστηριασμούς - χρέος
Newspaper website WebsiteRecognized text:
24 σκοπια Με
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: '0206
'.30€
Με ονο Μι Βι8Λιο:3.50€
:Λιβ η κι ΜΜΜ ζ ι η ΗΜ “Η ιι η1'ΞΛιμΞ=ΕιΜ¦Ηι;ιιιΜἩιι|ιιιΛ"'ἶι|!|“Ν|Ε'!ιιὶ¦ἶΜὶ“Ἡ
ΜΜΜ.. η:ηιιιω:ιωωιιΜιμική η :κ  ^
ΣΠΠΕ" ./
ΤοΒο αι ,
ονο  το
ΓΛΛΛ|κΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Γ|Λ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ κΡιΣΗ
Με 'Το 'ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ' η
Γ ί· Γί;" 
για ηλειστηριασμούε -_χρέοε
ΗΧηρή Παρέμβαση'του Γάλλου Προέδρου
Ενοε νέοε Πολυτελή5  '[Πν ία ΪΠ8  
ϊ   ~ Φ Ε'ι'ι ΒΟΛΛΝ
 · τι-ιΣ κΑτοχι-ιΣ
Φαν· ρω
`,; η
Του Κώστα Βάρναλη
τόμο5 του “Τ“Τ “ΤΤ __Τ Γ· ο Η σθεναρή στήριξη τη8 Γαλλια8 στην Ελλάδα. Παίρνοντα8 θέση σε κρίΜ σιμα ζητήματα τη8 συγκυρία5. αλλά και την ανάγκη ελάφρυνση8 του
χρέου8 εξέφρασε ο Φρ. Ολάντ κατά τη διήμερη εηίσκεψή του στην Αθήνα. Ο
Γάλλοε ηράεδροε έστειλε μήνυμα αλληλεγγυη8 για την ηροσηάθεια εξοδου
Μό την κρίση. ενώ αίσθηση Προκάλεσε η ηχηρή ηαρέμβασή του για την Προ. Ρ ·
στασία τη8 ηρώτη5 κατοικία8. 4·5
' ΕΚΑΤ. ὶΞΛ'ΔΕΣ
ΞεκιΝογκ Η ΝΗΜΑ" Οι διασὡστεέ
Ο Τζιμ Κάρεϊ σε 32 33 των αρχείων
Ι · 190 ΕΡΓΑ ·
¦ , του ΚΚΕ
ταινια τοιἐ5Αβρανα ΠΙκασο _ ΚΟΠ) ΜΒ
στην Αθήνα
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ'ΩΣ
Ο' "|ΑΤΣΕΣ ΤΟΥ θλΝΑΤ0Υ
Εικόνε5-σοκ
στο κέντρο τη8
ΑθήνΟ8 26-27
Η πρώτη τω στην Ελλάδα