Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ. Γ|Βλθ'ΠΤΠ
κ ΩΧ' Η |ΕΡ| ΚΑΙ ΟΕΜ
Μαρια 2015. . η τοπ ΚΥΠ. ΡΕ ΜΗΝ...
κΜερ'ΐ κ. ΝικοΜκοπονιοτ 7 7
Δρ1Φωλωι6Η. ' _ "ΟΛΥ |ΥΠ0Μ "Η ΕΜ'
ο πιο ι,3ο ε . ΣΗΜΕΡΑ ΜΤ|-0ΛΥΜΠ|Μ0Σ!
ἡ Ο . _ ο. ωσπου:
5 Η ο ΛΙΜΝΗ!!! "ΑΛΕΥΕ| "Η
` ῇδΜ8.Μ ί ΒονΓοεΞτ ἡ εανΓο8Ξτ ` · _ ΠΗΡΕ' Η ΜΥΜΜΜΕΥΤ|
--ΜΜΜ“ΜΝ
Στα ύψη τγο_ΞυρωΠα1κὁ ΠρΞστιζ του θρυ · 'Γι εωνει γ
 - Δ τ Δ Δω"- · ·· · σ ο
στις ΙΒιραιωτ£ς με' τηνιιαρ;α τῳιΝεσι. Νειμαρ.
7ΣουαρΣς · Σὲ Ποιον 'τομέα ξεπερνουν τοἶιἙ“Βαυαρσς
Τεράστια ανησυχία για τον πρῶτο αποκλεισμό της Αρσεναλ σε ΠλλὁΐΚΠ1 ΚΟλΟΟΟΡὐ£ Πώς”ὸ ἀλἔΠΠΡἰ Σ-Ζ-*Σἱτ Π. ·ν ·
φαση ομίλων · Απιστευτα ρεπορταζ στην Αγγλια για το 3-2 στο ι τ “.    ·- `   Ψ 
“ΕΜϊε8“ και τρόμος μετα το "διπλο" του θρύλου στο Μ
Ο ΜΠΑΛΗ! ΓΡΗΓ0Ρ|°Υ. Η _ 7_ ρ
ΜΜΜ' ΠΠ" "ΤΑΥΡΟ" ¦| Μανώλα" ΜΜΜ αιρἰ...
“ · · ιαιοιροφἡς!
  Μ Οι τρικ Κροαιτς “ταλ·αιοί"
Ι . του Κορωπί
κιιΒολουτυιΜ τω...ῳωωω
. Ι Ι " »Ι Μοἔ οΒΒοοΒρος'οονανιηο·
οσοειε·κονει   .
""Μ"ιωω ΜΜΜ Μη"  Μ  | Π Βρολος φωτ· “Ποιους
' · και γκολκἰαιρ
τονΒρυλΜ·τ“ΜττιτΜΜυ %:ξ::=""ἔΞ ΠιΜιολΜαΜνΜ .ΜΜ“ΜΜ
ωωωωυωυωω ΜΜΜ `@ΎΒἈΜΞΜἩω