Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΗΜΕΡΑ
Με τ" «Μ» Μέ ΜΕΣ” "[[ΕΠΕΑΕ"Ε ΖΗΝ - ΤΕ
ρ ι ΣεΑιΔΕΣ
_4  |/
Η ΜΜΜΝἩ ΑΟΛΗΤ||6Η ἑ©Β¦][π 4 ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΜΜ ΟΚΤΩΒ~Ρ|ιΥ 20 _Ρ|ΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 0852 Τ|ΜΗ: 1,30 €
 ΜΒ ΑΔΥΝΑΜ|ΕΣ ΤΟΥ
ΣΗ ΑΝΑΠΤΥἩΤΟΥ |'|Α|ΧΝ|Δ|ΟΥ
Κ Ι> ή( °Μ^"Σ» ΠΜ'
Ε; ΜΑΣ ιΞΑιΞιιιΕ
έ ι-ι ιιοιοΤι-ιιΑ
 ΣΤΑ ΤΕΑΕγιΑιΑ
20 ΜΕΤΡΑ
-28,48
 κΑιΞ ιιΑοκ Σελ“,45 ,71 ^
ζ  κήΣι·ΑΣ οΑΣιΑιΞιΑΑι-ιΣ: 7 
Ε|ΝΑ| ΚΑΛΟ ΝΑ ΠΑ|ΖΟΥΜΕ
η ΧΟΡΗΓΟΣ
Η «Λ°γΞ»
γ «Μέτρησε το ονομα
_ Αν · του ΠΑΟΚ», τόνισε
 Β ο ιδιοκΣήΣι35
 7 Γ `>-·: ειπε εταιρειαε
ἐξ Β' ΠΜΣωναε
Τ ΜαρΑαφέκαε
ΜΕΣΑ Ο (ΑΡΤΑ'
Σχήμα με τα συμμετοχή και του αρχηγού
του Ηρακλή, Νίκου |'|ομρΣσμΛίδιι, δοκίμασε
ο Νίκο5 Παι·ιαδόι·ιουλοε για το μαι: με την ΑΕΚ υ η
α ιιΑιιΑοΑΝΑΣΑκιιΣ τι" «Μ» ιιΑι=ει·ΜιιΝεγιιιΨ β _
Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΟΥ Γ|Α ΤΟΝ Μ|'|ΟΥΑΟΥΤ
"Μ οιΞιοΣ κΑι ιιει·Σι: ΤΑ κοιΝΑ ι-ιΡ¦κΑι-ι - Αεκ