Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
των Σπορ
Δ/ντής: ο. ΝικαΠα
Διευθυντής ΣυντόΞεως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 οκΤΩΒΡιον 20% Ο Α.Φ. 15798
ο θαυμπιακός.
που σκόρπισε προβΠπματισμό εντός συνόρων. προσπαθεί να βρει
τον εαυτό του μακρια από
την έμμεσα ο ΣΗΜΞΡΑ ί24.30.
Νοναεροττε τι τα παιοιό του
Πειραια σοκιμόζονται στα
βιτόρια από τπ
ΛαμπορόΠ
το τι ς
ί¦80 €
:ΦΛ'°ΠῦΥΠ°¦
'-ΠΕΡΑΣοειΤΣ: “Ξέρουμε
ζ ποιος είναι ο αντίπα
ι ο _¦ πός .μας και απαγο- τ
.ρευεται να τον αωή¦ ε¦ '
ζ 'σουμε να κό
~, νει τοπω
«Πρέπει να είμαστε σοβαροί
σε αμυνα και επίθεσπ.
δίχως να παραχωρήσουμε
σικαιώματα-. τόνισε
μεταΣυ στα." ο Ρέππανας τεχνικός. ενω ο Λο
ι οι Μεχρι τα απανταω-ΜΑ"
 _ ήττα ιΜιήανω στα οιοργόχ Ανω” καιω τα σώσουν ήττα α
1 το “ρώτα-Μ: Φόρων η
« ΤΠ: Τ:εΣκι επισήμανε: ·Τνω- _ ωσπου `
ι Ζ 9 =9^'Ρ°Ρ”^°= ριζόμαστε ποήυ καπό 1- μέσα -ι
1 ξ Η" '°ἘΧ°"εΗ να με τα Λαμπορόπ. αφου πιστή ¦
Μουσικής· ξανα κα' καθε χρόνο παίζουμε οική.
μαζί ο θα είναι ισανικό για
· ἑ πανικό θα τον βόήει να
εμας να κερόίσουμε»
ι παίξει '
γ μας ι
¦-|έόραι» 4
κΑταΜι .Ϊ
ιιιε νο
|(ΑθΑΡ°Α|ΜΑ ΧΑΦ . 
ο ΚΑΜΠ|ΑΣ0 έκανε και χθες
θεραπεία, οι ΜΑΝΙΑΤΗΣ - ΜΠοΥΧΑΛΑκΗΣ
ακόμα συνεχίζουν τα προγραμματα τους
και οι Μ|ΛιβθΤΞβίΤΣ - κΑΣΑΜι είναι οι
μοναόικοί υγιείς στο Ρέντπ ενόψει
Περιστερίου
το επταετίας ιιΜτΛμιαττοι 
- ΜΜΜ σο κόουτς των περα-κ
ι _,θροΠευκων»;έχει εταιρετι αποψή
ή' για τον Ατρόμήτο και βεν πασα·
_ αετοί να κόνειιποππέΜΜανεςφ ι
στήν ενοεκόσα ο οι βασικοί θαῖπόε ¦
'ρων τις ανασες τους ταν Τέταρτο ι
με τους χανω" στο.καραίσχακπ_;
Συντπρπτικό κινήθπκε χθες
ο μΤονΡΜΑΣ. ο οποίος ακόμα σεν έχει
Σεπερόοει την υποτροπή που έπαθε
στον αγωνα με τήν Αεκ ο ααριό αισθα
νονται τα πόσια τους οι εΛΑΜΠΝΤεΛΑθνι
και ΜΑΣοΥΑκοΥ από τήν υπερπροσπαθεια
του ΜαΣιμίρ. με αποτέΠεσμα ο ΣίΠβα να μήν
τους πιέζει στήν προπόνήσπ
τ_ τ Τόω ο Σὲρβοςχαο όσο και _ .· ' `ο εήβετός. έχουν παίΣει πέντε ματς με
!θΠυμπιακό και"Εθ ' ”
_ γεοει γιασκόπωσπ -_ ε
τιμ ΛτΡοινιιιτο 
' .ως τεν-εχει παραπομ Ϊ ”
ΣΤΟ... ΑΡΧΕ|0 Η ΝΤ|ΝΑΜὐ. ·|(ΑΜΠΑΝΑΜΑ» Τ|Α ΠΣΡ|ΣΤΣΡ| ο Από χθες
ο ΣίΠβα Σεκίνπαε τα Φροντιστήρια» ι
στους παίκτες του για τον Ατρόμπτο. ι
μια ομόόα που τήν τεΠευταία πε· `
νταετία έχει όυσκοΠέψει αρκετό τον ¦
οήυμπιακό ο Δυο νίκες. όιίο ισοπαΠίες και ουσ ήττες ο αποΠογισμός των ἶ
Πειραιωτών στα έξι παιχνίόια που
έχουν σώσει στο Περιστέρι από τα
σεζόν τοιο-·ιι μέχρι και πέρσι
Ύ ν “των σροσ6ΜΜόνιΜετιεΜ ¦ . Ρέντπκαι πεπισΤρθΜ_ 'ΜΜΜ' ΒΡΗΚΑ ` ¦ __ .ι
Μιγπρίαςπου θεωρείται αερισμό”, από ' τους συμπατριώτες του σαμσσιρνραΦωε ς ^
ι .ΑΞκίπου ειπαν ικανοποιπμενπ“
:_ ο με μια μικρή" ήττα που! “
ν αππωςθαῖμας7βόΠευε¦για να χ; “
]ἔ ί σκεπασουμεῖ“τιςεόποιες< `
 ο 7 ”μένος-των. ¦ ι
; επιΠογων ου.με αιρορμή ὶ
Η -_ ΤΠΏΦΜΡζ ΧΡΗΜΑ ΠΟΠ
 ακουνε των τής τιίιίιτιγής` ·, 
του Σιμόες;με τον Μπουο- χ
¦ νανόΤεοτοκαραίσκακπ 
Γραφει ο
 γα"ῇ=6 αΦΩ=υ
μ ειμαστεόμορΦα
Πανοραμα αι _
_ Ματ" . ανια '
 ¦ μας γαυ'ρόκιαι
` χ θρόΠε. θα είμαστε
μαζί σου. εμείς . ο
..τοιόίσυμοι '
~οπαόοίσσυι ¦
ΑποετοΛιι: 
οι γονείς μας
Δημήτρπς
και Δώρα
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΑΘΗΝΑ
9771108 852150 4"
ο ότου ο υΑεν7ήθεΠα μια
δεν επέτρεψε σε κανέναν να
τον κατευθύνει. ενώ έκανε
Πόγο για εξαναγκασμό του
ΓΙΑΝΝΗ: ΜΠΡΛ2'ΩΤΗ: ίσεΠίόα 3)
Η ΑΝΘΗ
Μ"ΛΠῖΛ
“η το: τοἶΜπΛτκετικον Ι
ι θΛΥΜΠιΑκθν. ωιΛΛει ττο Ματ»
«είμαι
Πρόθεσή του θπυμπιακου
να ανανεώσει το συμβόΠαιο του Ξθχρονου
βραζιΠιόνου. όπως έκανε
πριν από μερικους μήνες
με Φουστέρ και Τσόρι
γαΠία.
: εε νήσαν ο. ΜΜΜ Ι Η Δ ὅ ς
Μαρία και|Τουμκιαἔομως»όΠα θα εξαρἔπθσ
π 1- ήτανι ότι σεν παίζει στους ς σε ααα τα παιχνι ια. ο τ η ρ ς
η οήυμπιαχό. ιαΠπόσενΞεήιθυμεί να σπασει ή σεζόν στο τέρας τής-για να |
” " ' Ποθέμα».›απσντατσγρααεία μανατςερ που“εκπρσσωαει τόν;παιχτή
ΜΟΝΟ ο ΘΡΥΛθΣ Φέτος ουσ
οιπΠό στο Τσάμπιονς
Λιγκ ο Δευτέρα καΠότερα
ρεκόρ εκτός έόρας στα
οιοργόνωσπ ως εδώ. από
μέσα και ΜπαρτσεΠόνα
ίέχουν μια νίκπ
και μια ισοπαΒία)
θαυμπιακός από
μικρή. Φυσικό είναι να
γουσταρω τωρα τα
ερυθρόΠευκα που τα
ε “Έχουμε ήσιι δεχτεί προτασεις από μορτοτ ρ
ή ` ` πό τον αήυμπιακο ο
Πει να συνεχίσει στον
. υμεχτιθααντιμέτωπίή ωστόσο. οέν υπαρχει
 εΠει'ψυχή¦και χαρακτήρα. μ
ὰ πιστεύουμε στον ομόσα μας. παμε
' " _' για να;νικήσθυμεπ
 ήθεωρπτικό ενισχύθηκε ο Παναθή“:Ζ ναίκός. θα Φανείστήν πορεία όμως
ο πόσο ενισχυθήκε ο Το _παιχνίοι θα - μ
 είναι ποσα ρόσκοΠσ;ο και ο θαυμπια κός όμως ενισχυθπκ `ο Η Σένα είναι ο
των καήήικαι[ποπυ,καΠό παιδί ο θα
η μας1βοπθήσει ποσό τι` κριστόΦεροον.
όπως να" τωαχστ:“νικσΜοω
“'επαιζα ποδόσφαιρο
ΤΡ|Α ΧΡοΝ|Α εχονιιι
οι “εΡνθΡοΑΞΥΚ0|υ να περόσουν από το .
Περιστέρι ο Από 
τον Σαρντίμ και ί
τον οουστέρ
ί29 Σεπτεμβρίου 2042"
Τι οείχνουν
οι αριθμοί για τους
Περιστεριὡτες Φέτος
Αίσθπσπ
προκαπεί και π επισήμανσή του ότι αγωνιστικό
να παραιτπθεί ο ΠΡΩΤΗ
Τ|Α ΜΑΝΩΛΑ ΧΘΕΣ ΣΤΑ
ΣΠΑΤΑ
“ν Με .'
νη Μι' Μ ή ή
μικρή ο ΕίόωΠό μου ήταν
ο Τζιοβόνι ο Τώρα οι παίκτες που
μου αρέσουν είναι ο Ρομπέρτο
και ο ταόρι»
“Είναι σήμαντικό ανέρχονται ο κ.
Ξ -Μαρινόκπς και ο κ:κουντουρπς ο
- Αυτό συμβαίνει Μίκα. Μεττή ότι ¦
είναι'κοντα σου οι πρόεδροι»
ΦΡτανΝκ: ¦
. , έ
η 'ς, Η _ Η .ω
χ Κα·_ωΜΜΜτ“6 ¦
" τήνιαρχπγότου Αν 
. · ·αήυμπιακοήΑν9ή ν 
_ χ ΜήσΠτό σε μια 'η
Ζ _αυθόρμπτή και πο- ; ι
_Μ-ενόιαΦέρουσα- χ
συνέντευξή τής στο κ
“ΦήΣ··ο;ΓραΦει ι
ο ωμή: :ιιιιΛιιισ- `
μ “ΜΟΥ ίσεῆίόα 45)
Ϊ ο αστερια εχΛεε Όι
και· “ΜΜΜ Με =-ι ι
ή Με; τήςἰΤρίποΠΜΠΡοπγήθήκε μόήις,στο εκ.
,· με τους ουσ απότόυςέΣι και χθες-Αργεντινους 
_ των” τον' έξοχο ΜπερτόΠιο δημιουργό και τον γ ¦
ή' Λου· σκόρέρι.αΠΠα οἶΑΠαεΛ εκμεταππευθπκε ` Ι
'τπΞόιΠκοπήί48'·28ἴ).;Πόνω βΠόβπς στανωωτι- ζ;
` _ @μια πήρε Ι).νόσα. καθόρισε το μυααόιτου και "
ι Η Ξ ζ επανήαθε μεταντεπίθεσήοιαρκεας
'Υ .ι ΛΗ! ι' ' _ _ ...τι`
. 0ΙγκΠεσιας - μ ν
_ Τσε-Σω· με αντίπαΙ _` Πο τον Εφραίμ στα
Ι Κ χθεσινό ματς τής
' 'Λευκωσίας'
ι Στο ΛΑ ποσό καΠός των `'μ με “ΦαουΠ φαίνε- τουριι τιο ό αρη ενω στο Α · αυτό' πμίχρ νου) ο Καν κ
Αυτή ήταν π πρώτπ
η νίκπ τής κυπριακής
ομόόας. μετα από
επτα ευρωπαϊκό
ματς ο ο Αστέρας
μόνο με ·ι βαθμό
είναι ουρανός στον
"ο 'θμιΠο του
Γιουρόπα Λιγκ
τροπήτου οχυρό ο
59'.απ_ ` ' η
Ϊ του βόσνιου Στίπ ς: μ;
κ τήν κεφαΠιό υ .Ξ
“Ν γ
 ι ~ ¦ στανταρ ΠΑΟΚ ως·το 7ο' _
 Ζ» ι :προ,σ_πόθήσε στο τέήος να δημιουρ γήσει καποιες ευκαιρίεςστπν περιοχή τής
 ¦ Κρόσνονταρ πρυ“`τεΠικό .πήρε ποσό πιο
` “ “ετων από ότι ότι περίμενε τι· `
ε “ ' «αευκή» ισοπααία 'ε Τα ο ί ' ή
,_ ΜΑΜ τα εστω ματς τής των" '
με ιιρωτανωΜΤἑςτΜ Ρόντα 4 ~
' ” Ζωα καποιου _ ,
να μπει σε τροχια πρό- __ _` με δεύτερή _
ι κρισής θα πρέπει να ι κίτρινα. ιο` Τεντρέιζικ για
κεροίσει στο επόμενο ι --τουςΦιῇοΣενουμενους
ματς τήν κρόσνονταρ Ι ι ασοεε· και-ο τα” για > ἔ
εκτός έδρας . μ τον ΠΑθκ στο 89' ' ' '
ΓΠΦί Ο ΠΠ°¦Τ°ΠΗ¦ ΚΥΡΙΑΚΗ: (£ΠίϋΠ 4)

Τελευταία νέα από την εφημερίδα