Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
23 10
Ενισχύετοι 
η επίθεση
ν -· .
 ΜΠΜΜἴ «ΑΝΑΣΤ0»=
. ._ Ἐκ!!
Μ Μ] ΣτοΝ Με] στήριξη ΕΕ
ΑΘΑΗΤ|κΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
|ΣΟΠΑΑ|Α ΜΕ
κΡΑΣΝοΝτΑΡ,
ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΕΑΠ |ΑΕΣ:τ.”
Ω Η Ψ έ Δ ο! Λ
τικ Μ ΡοκΡ
κτ ΟΜΩΣ Ο ρ
ΜΠΟΡΟΥΣΕ
ΝΑ ΠΕΡΑΣΕ'
ΑΠΟ ΧΘΕΣ
Μότοιο φώνοζε
ο Ζόιρο¦ δεν
Βρήκε όκρη...
Η ΒΑΘΜΟΑΟΠΑ
4. κΑΜτ|ΑΑΑ 1
1. ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 7 ` Ο Γ / ΑΖ 2. κΡΑεΝοΝτΑΡ 4 72
#7 ἐκ Ο
3. ΠΑΟΚ 3 ¦
Η «Θο επιδιωξω νο
σκορόρω με ΠΑΟ»
κ ΑΠΘ. _τ ε
Η φύση της ονοτροπής
Ό ' >1ή > τ· ν
Ρεφερι γιο γέῆιο Α Μ
ΑΑγΣΗ ΝΑ Ε ΡΕττΑΖ, απο στογΝτοΡ: «ΜΡ
ΣΜΣ-28.48 υ ΧΤ ..Αν 
Ι ' :_ έ :η τ - ` 5 δν ,' .
έ | Ε Σ . ὰ ΥΣ Ο γέρ- τ` _ ύ :_·ἔΘ` 
ΠρόΒῆημο στο μετοτόροιο¦
χύνει τον ΠΑΟ;
η -<Α. .η
Αποχώρηοε ομίῆητος
Ο Σόκης Γκίνος με τον
ο μεγοῆομέτοχος
Βούῆγορο οτορ
Ι Σεπ πμ' ~
- ς, Ἡ'..> χ
ΑΜΕ|Α» ΑΠΟ ΤΗΝ «ΑΠ
 ΜΑΘΗΜΑτΑ
 ΑπκΣτΑ!
Σνμφω
@ς με ((ῆουξ»
ο λαός του Άρη Η ξ 
εξαφᾶντσε τα εισιτήρια Η Ν ο Μ:
Π' '_  ο ΑΔόοκοῆος»ιέ η
" ΒοΑΕἱ: «ΒΡΗΜΕ ΜΜΜ τι»,
, | ΑΥΪΑ ΠΡΕΠΕ|
· ο Π [ΣΒ
 1"ϊΔ| Η Ι Α Θυμότοι Α" ι ΝΑ ΞΕΡΕῖΕ ω 
ἔερει τι θέῆει < | _¦ϋ το ποῆιό Ιἱ!η)ξ-ΕΛτ38,39 Δ_Τ|^ ῖ°Ν ΑΡΗ > "τι ΑΝΗΜΑ: Με
Β; γ ΑΜ ΤΑ ΑΑιι
Ο ΠΡ|Φ'|'|·|Σ Ζ|·|'|'ΑΕ| «ΠΡΟΣΟΧΗ» · ΣΥΝΕΝΝΟ|·|Σ|·| ΚΑΕ - ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ω 'ν
ΠΛΗΡΟΦΟΡ|ΕΣ Σ7ΕΑ.88 κΑτ ΣΤΟ”- ΤΑΜΕ|Οβ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα