Πρωτοσέλιδο Έθνος: Οι γύπες των funds πίσω από την εμπλοκή για τους πλειστηριασμούς
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
23 σκταεΡισν εοι5
Απ. σνΛΛον: ιο205
|.30€
κέρδηαπό
τα ντέρμπι
ΤΠ$ Ευρώπη8
))Ι9·25
πι ΜΜΜ ΝΤ!! ΜΝΉΜΗ: Η '~ στη· Η ωχ:: .ν Η ι
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ|κΟ
ΠΑΡΑΣΚΗΝ|Ο
ΠΑ ΤΟ ΑΔ|ΕΞΟΔΟ
ΜΕ ΤΟ
ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ
ιι Συ: . ι “ ~· μπω Μ κι 
πίσω από την εμπλοκή |
για τουε πλειστηριασμου5
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ θΕΣΜΟ|
Ηελληνική Χρειάζεται η...
ΠΟ'ΟΣ ΠΝΑ' Ο ΦΡ. κοντΕΝτΑκΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟ το
ΒΗΟΞΞΕ|.$ (ΞΗΟϋΡ ΒΡΕΘΗΚΕ
ΣΤΟ ΓΡΑΦΕ|Ο ΤΣ|ΠΡΑ
Μι ΤΩΡΑ ΠΝΑ' ΦΑΒΟΡ|
ΠΑ ΤΗ Γ. Γ. ΕΣΟΔΩΝ »τι
ο ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
= ΕΝΑ κερδοσκοπικό Ἐυηα8 και
Ι 7 Ι _ -πολυεθνικἑ8 εταιρεία διαχείΜήνυμσ στηριζηε απο τον πρόεδρο Ολάντ. Αν κάποιοε αγαπα· μωβ ακ¦νήῖων Κρὐβ0Ἡω Πίσω
ει την Ελλάδα επενδύει στην Ελλάδα. τόνισε. ενώ για το χρέοε από ων εμΠλοΚῇ με του5 δονειστέ8' Κοινωνία απειλή ῖΠ8 έξωσΠ8
υπογράμμισε ότι η συζήτηση πρέπει να ξεκινήσει άμεσα. 08 που ζητουν άρση Με προστασία8 δεν αντέχει για να Πληρώνουν
η ρὡτ 8 κίαε απ ” ε πλε - · έ , .
Με οι· πιω πι· Μπηκα Ξι::¦“σ:οΞ:τ°;., ' έ ~ με 995 έ τει δανεια του8
   ΜΗΝ] Η ΜΜΜ" |ΙΜι||Ι!ΜΞ'|||ιι=Μ ΜΝΗΜΗ Η ἰ¦61!|·ΝΜΝ Η τι ΜΗΝΗΜΨ Μι πεμπτη ΜΗ
'ΜΝΚ'Ϊ'ι¦ΜιΜηΜ ΗιΞΜ1·:'¦ιι, ι η. τι ι ι
ΕΛΛΑΣ - ΓΑΛΛΙΑ · ΤΕΧΝΟΛΟΓ|Α
Τα λαμπρά μυαλά
που θα συναντήσει
σήμερα ο Φρανσουά
 , η Εἰ" ”Ἡ /“|*·“ Ι . » - “ “ - ο ι· ο › .ί ΡΑ.»  
έ ` · -· 1- χ = Ενα5 νεκρόε.τραυμστίε5 καιδεκάδεε ζημιέ8 είναιστραγικόε απολογισμόε τη5 σφοδρή5 βροχόπτωοη5 που
ι ·  Ξ έπληξε την Αττική. Τα γυμνά βουνά. όπω5 ο Υμηττόε και η Πάρνηθα. «εκδικοάνται». Μ. 27