Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Διαφωνούν θεσμοί - κυβέρνηση για το όριο προστασίας της πρώτης κατοικίαςRecognized text:
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΗΜΕΡΗΣ|Α Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ανννν.χτἰΜστἰ8τἱΤἱο.9τ ΠΕΜΠΤΗ 22 οΚΤΩΒΡ·οΥ 2ο"5 2ὁος ΧΡΟΝΟΣ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5539 Τ'ΜΗ Ι,5 €
ΓΔ. 898¦93 οι Δείκτες της ημερας Γενικος Δείκτης Κίνηση Μετοχών
Γενικός Δείκτης 89883 0¦84% τα» Ανοδικές 5 ο
πευκ.Αωωαρ 209.44 σται Μ  ..Α ο,
σε Αααα Μια ααα Μ κ°°°δ·“<
0¦Μ% Πχ . ερ Μ ν 
Π8Ε/ΧΑ.Μκί-8ιπ8|'Οερ ί.3Μ,37 -ί.42%  _  _ τι ι . . _. ..
Π8Ε/ΧΑ.ΔιεθνούςΡ|α5 ι.438.28 ααα Μ Σ"°°Ρ“ γθ
Ημερησία Μεταβολή ΔεικιηςΜ-Μ.χΑ ι.949.52 ασκ Μ Μ Μ Μο πιο  
ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ 88% ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟ||(ΟΚΥΡ'ΩΝ ΕΠ|Δ|ΩΚΕ| Η ΕΛΛΗΝ|ΚΗ ΠΛΕΥΡΑ
Δ|ΑΦΩΝ0ΥΝ θΕΣΜ0| - ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
για τα όριο αροατααίαςτας πρώτης κατοικίας
Β Ο ζΟ
 . τιςΠ:00σήμεραΤοπρωί,θασυ' χ νανΤηθεί εκ νέου ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης με
Τους εκπροσώπους Των θεσμών και επίΤάπηΤος θα τεθεί το νομοσχέδιο για
“ τη ρύθμιση Των "κόκκινων δανείων" αλλά και Το θέμα Των πλειστηριασμών.
Δ Θεσμοί και κυβέρνηση συμφωνούν ότι
' ή · 2 πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στους
' ιδιώτες επενδυτές στις αυξήσεις κεφαλαίου Των Τραπεζών. ενώ συγκλίνουν
στην άποψη ότι και οι 4 συστημικές
Τράπεζες θα ανακεφαλαιοποιηθούν,
όμως στο ζήτημα Της προστασιας Της
πρώτης κατοικίας υπάρχουν διαφωνίες. Η αναμόρφωση Του νόμου Κατσέλη
Στο τέρας του α' εξαμήνου του 2046
. . . δ ή “ ' πως
θα αρθούν τα σαρκα' εοηττο|5. εκτιμα Σ'Ξ@ΐἩζἩΞἘωω@
ο αναπΠηρωτής ΥΠο|Κ. Γ. Χουήιαράκης ατε κα·σὑμφωναμ€πληρ0φορίε90·δαν8
στές ζητούν η αντικειμενική αξία Της
κατοικίας να μην υπερβαίνει Τις 120 χιλιάδες ευρώ με εισοδημαΤικό κριτήριο
ναπροσεγγίζει Τα όρια της φτώχειας.
Από Την πλευρά της η ελληνική πλευ
Τ' ΓΡΑΦΗ Ο ΧΑΚΕΡ ΣΗΜΕΡΑ
η   Χάθηκε η ανοδική διαφυγή
υν χαμηήό τον πήχυ των κριτηρίων οι ευρωπαίοι δανειστές
ενώ Το σύνολο Των οφειλών να μην ξεπερνά Τις 250 χιλιάδες. Σύμφωνα με
πληροφορίες η ελληνική πλευρά εκτιμά ότι με αυτήν Την πρόταση θα δοθεί
κάλυψη στο 88% Των υπερχρεωμένων
νοικοκυριών που δυνάμει εντάσσονται
στο νόμο Κατσέλη ή έχουν ήδη ενταχθεῶ ενώ πηγές του υπουργείου ανέφεραν σε δημοσιογράφους ότι δεν θα
υπάρξει άλλη ρύθμιση για προστασία
της πρώτης κατοικίας πέραν από αυτή που θα περιλαμβάνεται στον αναθεωρημένο νόμο Κατσέλη.
Στη συνάντηση που είχε χθες ο υπουρ
γός με Τους θεσμούς Τα θέματα που συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, ήταν η εφαρμογή Της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ
για το γάλα ψωμί¦ οι εκπτώσεις και η
περαιτέρω μείωση της γραφειοκρατίας
στην αδειοδότηση Των επιχειρήσεων όλα θέματα τα οποία διευθεΤούνται από το υπουργείο - ενώ σε ότι αφορά
στην κυριακάτικη λειτουργία Των καταστημάτων όλες τις Κυριακές του έτους,
, , ' επι ένει αντικει ενι ” αξιΏναεί- 'ρθ κεαπότ νελληνι ί πλευ ”
ή'     Μ” ντι στίς 300ηχιλιάδεςμευΩ το εισοδη- ΞίΧα(|;€αμέ1εταιηαπόφασηα|;τηότοΣύ)μ35
ματικό κριτήριο στις 35 χιλιάδες ευρώ, βούλιο της Επικρατείας. Μό
Χαμηπότερη ύφεση Στο 3.θ% του ΑΕΠ το έπΠειμμα Εν αναμονή του
«βήέπει» το ΚΕΠΕ της Επήό6ας το 2044 Φρ. οΠάντ στην Αθήνα
Εκτιμήσεις για σημαντικό ηπιότερη Το εΠΠηνικό χρέος οισμορφώθπκε Αύριο η συνάντηση με τον Απ. Τσίπρα
ύφεση και από τη Ευτορεηκ τα. 3 στο τ78.6% του ΑΕΠ στα και η ομιήία του στη Βουήή τα 4
Ο'ΚΟΝΟΜ|Α - ΠΟ^'Τ'ΚΗ 3-6
Στο ο Μονο
- Στο ΑΜ εκατ ονηΠθον
στο Ο τρίμηνο Σελ. 8
ΕΥΡΩΒ 0.029 € ὁ
Γιατί ήταν η Μετοχή
της ημέρας ω. ι·
' :ι Ι
 .Μέ-“β “ Ἡ
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
αρνητικό ή θετικό
στο ταμπήό
811345
ΧΡΗΜΑΤ'ΣΤΗΡ|Ο
Τραπεζική ώθηση
προς τις 700 μ.
στο Χ. Α.
Βεήτιωθηκε ο τζίρος
στα ΔΟ εκατ. ευρώ ω ιι
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Η Πειραιώς
επιταχύνει
την αμκ των 2 δισ.
Θέτει στόχο τη μείωση των
ΝΡτ5 στο 47% το 2048 πιο
Επαναηειτούρνησε
εργοστάσιο
της ΕΒΖ
Συζητήσεις με Βραζιήιανους
επιχειρηματίες πιο
Ε.Ε.: Παρόνομα
Με για Είετ
και θεωρησα
θα πρέπει να πηηρὡσούν
φόρους 20-50 εκατ. τα ·7
ΧΡΗΜΑΤ'ΣΤΗΡ|Ο ΑΘΗΝΩΝ ΊΊ-26