Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΠΜ|ΜΕ||(Β| Μ' ΜΜΕ", ΤΟΥΣ "ΜΠΕ Β "ΕΠΣ ΜΜΕ 
 Με· το κλαμα που έριξαν μετα το γκολ του Ιντεγε οι απεσταλρενοι του ΟΤΕ 'ΠΙ, το “καψω Εγινε... "Μαιριρ" 
καποιο
2015. Μαριώ
Αθλητική
Εφημερίδα
Δρ. Φύλλου
146 ι Ο, στο:
1.30 ε
ΜΜΜ  7 Ο "ὁρκος';στη φανέλα,
η =αναστἶι“ση“ και ηἶεΒἱινς
Ζ . ι ΤοΐἴίΠἶἶἔο με τον ΣτοΒττ“ἔῖο
' ¦ γκολ? ΐΣσΒΒᾶἶ “Ατιτος“ι^ἱντττ
,ω, ω, .Ο  γ ιμιττ ομοὸττ μονος του
ισσιιισ 
ί ΞενΓ059Γ
ΕΜΑΕΣ
για τον
θρἱσιιΒο του 7
__ _Δι.Μ-~ “Δ Ο τ·
-¦<·.μὲ!;ἶ
τιθαιιέ και τιποκα πιουμε 'Η.
'ϊ ό 'Ι Η ύ Ι'
. τα θελω και πρεπει τον
ι ΣἱλΒα · 'Γι εγινε στο τιμἱκρονο
στο Ζαγκρεμπ · Και το...
πρωτοφανές σκηνικό στην
επιστροφή!
Μ Η οφ1ἑρωοη“.
ολο νὁημττ του Κοοέτμτ
κ/ Το... καρφί απΙ τον
ατζέντη τοῦ Ιντεγε
τ/ Πώς ο ΣἱλΒττ
"κερδιστε” τον ΣιοΒτι
κ/ "Κοκκινο” πανί και...
ἱνὁαλμα ο Λούκα
ι/ Η “οὁηγἰττ“ του
ΜΠΟΜΠ) στον Μομ1τς
Ο "ΝΕΟΣ" ΜΠ0Τ|Λ
ΚΔ' Η... ΜΙΒ ΜΒΜ:
ΚΛθ|ΕΡΩΣΗ ΤΟΥ!
Πι τέσσερις σου βρισκσστσν στην
σρσσσ οι το 1998 τσι σι συγκρίσεις
σΜιιι
ΕΥ"ῶΡΙΠ απο
ΠΕΡΑ και τα
ΡΣναλὐτεΡ“
ΜΜΕ του
κόσμο"
Οριστικό ντσιιἑ σ Μπέρι.
κινὁιινσς Μι γισ Ντινσρσ!
ΕΙΣ' ΤΗΝ!!!
Η! τγι>ιι-ιιιιιιιγσι
ΤΠΥ ΨΕΥΜΠΡΕΣΒΗ
Ο ΝΑΟΣ κΡιΝει ΤΗΝ ΠΡΟΚΡ|ΣΗ! Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Το +3 ΑΠΟ ΑΡΣΕΝΛΛ. ΝΤ|ΝΑΜ0 ΚΔ' Ο... ΕΞΤΡΑ ΠΑ'ΚΤΗΣ!