Πρωτοσέλιδο Κυκλαδική:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΩΔΙΚΟΣ: 6! 97
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡ|ΟΥ2Οί 5 | ΕΤΟΣ ί5ο | ΦΥΛΛΟ 3.588 | Ο¦5Ο ΕΥΡΟ
 | ι-ι παπι-ι
μη  κΑΘι-ιινιεΡιΝι-ι
Ύ ι, “ η· “ Κυ οι οι Μ 
“ ο ΣτιΣ
ι-ι Μ ΕΡ ΗΣ ιΔ ΕΦΗ ΜΕι> ιΔΔ τοκ ΚΥΚΛΑΔΩ Ν ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΕΚΔΟΜ_ΔἩΜΜ
ΠΑΝΑΓ|ΩΤΗΣ Γ|.ΚΑΡΑΝ|ΚΑΣ
Δ|ΑΒΑΣ'|'Ε ΣΗΜΕΡΑ
Γυμνάσιο Σδού:
ΑΝΑΓΚΑ ΚΑί ΘΕΟ!
ΓίΕίΘΟΝΤΑί!
Φιλόλογος διδάσκει Θρησκευτικά!!!
Ο Μαθηματικὸς δεν έχει πατήσει
ακομη το κατώφλιτου σχολείου!
Ελλείψει καθηγητώνΙ δεν καλύπτονται
οι ώρεςτης Γαλλικής.της Τεχνολογίας
καιτης Μουσικής!.
ΘΥΜΩΜΕΝΟ| δηλώνουν οι γονείς των
ί2 μαθητών...
Δεν είναι δευτερης κατηγορίας τα δικά
μας παιδιά»Ι υπογραμμίζουν οιτου
Συλλογου Γονέων & Κηδεμόνων και η
προεδρος |ωάννα Ανδρή.
ΚΟΝΤΑ ΒΡΟΝΤΑ ΓίΑ Κ|Ν!-!ΤΟΓ|Οί!-!ΣΕ|Σ...
Νιώσαμε μία
απίστευτη
ζεστασιά
Τα μέλη της Ομάδας Αιγαίου
βρέθηκαν στην Αμοργό (8ίί/ί Ο) εξέτασαν 472 κατοίκους
αλλά αυτό που αποκόμισάν
ήταν η ζεστασιά και η αγάπη
των κατοίκων και η αποδοχή
του έργου τους. σελ ΤΖ
ΕΔΡΑ: ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 843 00
Απογοητευμένοι και αγανακτισμένοι οι ορυριὅερνάιες Νάξου. Συνεργείο από
την Επιθεώρηση Μειαλλίιυν επιασε δουλειά... Κάνει αυτοψίες στους χώρους των
ορυχείων προκειμενου να ουνιάξει την Ιιιελειη περιβαλλοντικών όρων...
Η ζημια για τα νησί μας δεν είναι μικρη...
Στον αέρα τα ασφαλιστικά δικαιώματα των
σμυριδεργάτών...
Αναμένεται η διευθύντρια της Ειτιθεωρήσεως
Μεταλλείων¦ κα Ελευθεριαδαμ στα νησί μας...
Επίκειτάι συνάντησή της με το διοικητικό συμβούλιο του
Σωματείου 'Ορμου - Λυώνά. ..
-Γίνετάι και πάλι κουβέντα... ζωηρή για κινητοποιήσεις...
Σμυριδεργάτες μιλούν για εμπαιγμό που δεν έχει τέλος. ..
Από τον Νοέμβριο του ΤΑ έχει μπει λουκέτο στα ορυχεία...
ΡΕΠΟΡΤΑΖ Σ'|'|Σ ΣΕΛ|ΔΕΣ 8.9
Να κλείσει
η απόθεση
λιμανιών»
Ξεκινάει η διαδικασία για την υπογειοποίηση του δικτύου στην χερσαία ζώνη της Χώρας Νάξου στα
ορια της ευθύνης του Λιμενικού Ταμείου Δήμου Νάξου - ο στοχος για το 20! 6 δεν είναι άλλος απο τη
νομιμοποίηση των λιμενικών εγκαταστάσεων σε ολο το χώρο ευθύνης του Λιμενικού Ταμείου ΣΕΛ- ω
Για να Με" ς |
κάνε με"
ιιιν “ΗνιιλιιΒιιιιι“
και στο Ρ€¦ το ίερτορ
το ανια. το 5ιηειτρίιοηε
κάνε κῆικ...
νιινννν.!(μκίεάίκί.9ι
ΑΡ)(ίΚΗ ΤΟΠ|ΚΕΣ ΕίΔΗΣΕ|Σ » ΖΟΟΜ ΕΛΛΑΔΑ» ΑθΛΗΤ|ΚΑ Μ0ΝίΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ ΓΝΩΜΕΣ ΑΦ|ΕΡΠΜΑΤΑ ΖΗΤΗΜΑ »
ΤΗΛ.: 22850.2468Τ. ΓΑΧ: 22850.235Τ Τ. Κ|Ν: 6974.3Τ Τ.260 εειτιαί|:ίιιίο@Κγκ|ααίκί.9ι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα