Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Το Ποντίκι: "Παρίσι"... και πρόστιμο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9Μ'ΜὅἩ%Ἡΐ" "Ϊ""
ΕΒΔΟΜΑΔιΑιΑ ΠΟΛ|Τ|ΚΗ Ι ΣΑΤιΡικΗ |ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ|ΚΗ ΕοΗΜΕΡιΔΑ
Μ.τοροΜἱ|<ἱ.ετ πωπω τι οκιοιιιον 2015 ΜΜΜ 2€ ο. 1887
«Παρίσι»...
(ο Φρανσουα ερχεται. οι συνταξεις φευγουν)
ΣΑΒΒΑ'Δ0Υ
› 8-9
Ι 'Τα διώχνουν,
“Μ ταν κόντρα
θα κρίνουν
οι 8ανέιστές
ι ο (Ναντ φέρνει επενδυσεις, στηρίζει τον Τσίπρα Μ
και... τσαντίζέι τον Σοιμιιῆέ  
ι Το κουαρτέτο έκτέῆέί το ΡέκΒιέυ συνταξιούχων, 
αγροτών και ΒανέιοΠιιιιτὡν  ρ  *
ΜΕΣΩ ··  η ~~
Μ"κΌΝἔ@' ξ 8 >· ...τωΜΜ» 
εΜι8Α“.  ΒΑΝ Μ Αρένα
και... ο σώζων
έαυτον Μ..
ΑΓΡΟΤΕΣ β 20-21
"ΠΑ · ΜΑΜΑ ) 18
Χαῇιναρι
του ομπάμα
στα φραου
Ἀνγκέῆα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα