Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 13o • ÖÕËËÏ 3131O • ΠΕΜΠΤΗ 22ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

«Η µελαγχολία και η
µοναξιά στην
τρίτη ηλικία και η
αντιµετώπισή τους»
Η οµάδα Ψυχοκοινωνικής Στήριξης του ∆ήµου Φιλαδέλφειας
- Χαλκηδόνος διοργανώνει
σειρά οµιλιών µε στόχο να βοηθήσει το κοινό να κατανοήσει
κατά πόσο είναι φυσιολογικό
να νιώθουµε µελαγχολία και µοναξιά στην τρίτη ηλικία.
Σελ. 2

Από την
«τραγωδία στη
δηµιουργία»

Ο ιστορικός Σ. Καργάκος στην
εκδήλωση του Συλλόγου
Μικρασιατών – Κωνσταντινουπολιτών Αµαρουσίου.
Σελ. 11

∆ήµος Αγίας Παρασκευής

Αιτήσεις για τα
προγράµµατα
του «Κέντρου
Γυναίκας»

‘Aρθρο του δηµάρχου Ηλιούπολης, κ. Βαλασόπουλου
µε αποδέκτες τις δηµοτικές παρατάξεις του ΣΥΡΙΖΑ

ΗΧΗΡH
ΠΑΡEΜΒΑΣΗ
Μία παρέµβαση που συζητείται, τόσο σε κεντρικό πολιτικό
επίπεδο, όσο και σε τοπικό, έκανε ο δήµαρχος Ηλιούπολης, κ.
Βασίλης Βαλασόπουλος, µε την ανακοίνωση που εξέδωσε µε
τίτλο «Στροφή στον πολιτικό ρεαλισµό».
Στην τοποθέτησή του ο δήµαρχος Ηλιούπολης καταγράφει
τις αλλαγές που έχουν πραγµατοποιηθεί στο κόµµα του ΣΥΡΙΖΑ και αναρωτιέται αν «η στροφή όµως στον πολιτικό ρεαλισµό, θα φτάσει στους φορείς και κυρίως στις δηµοτικές παρατάξεις που τον εκπροσωπούν στα ∆ηµοτικά Συµβούλια;»
Χαρακτηριστικά, σ δήµαρχος αναφέρει: «Είναι εµφανές πλέον ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί σιγά σιγά να µετεξελιχθεί σ’ ένα
σοσιαλιστικό κόµµα που δεν θα ταυτίζεται πλήρως µε τη σοσιαλδηµοκρατία αλλά θα διατηρεί ένα αριστερό ριζοσπαστικό
χαρακτήρα.
Η στροφή όµως στον πολιτικό ρεαλισµό, θα φτάσει στους φορείς και κυρίως στις δηµοτικές παρατάξεις που τον εκπροσωπούν στα ∆ηµοτικά Συµβούλια;
Θα γίνει κατανοητό ότι δεν µπορούν να στηρίζουν ακραίες
και προκλητικές θέσεις περιθωριακών οµάδων που είναι ευθέως αντίθετες µε ό,τι προοδευτικό και αναπτυξιακό υπάρχει
για να κάνουν ένα βήµα µπροστά οι τοπικές κοινωνίες;»

Οικονοµία και άνεση
Τα γραφεία της ∆ηµοτικής Ενότητας Καµατερού µεταφέρθηκαν στο πολύ
πιο λειτουργικό κτίριο του πρώην ΙΚΑ Καµατερού στην οδό Κιλελέρ και
Κάδµου. Παράλληλα, µε τη µεταστέγαση οι δαπάνες για τον ∆ήµο είναι
µικρότερες από αυτές που υπήρχαν στο προηγούµενο κτίριο.

Σελ. 11

«Ο Τύπος της
νίκης - η νίκη
του Τύπου»
Έκθεση στο παλαιό ∆ηµαρχείο
Γλυφάδας µε εφηµερίδες του
1940 και άλλων σπάνιων ιστορικών ντοκουµέντων
Σελ. 3

ΣΕΛ. 9

Τι είναι, πως υπολογίζεται και πως εισπράττεται

Ενηµέρωση για το Τέλος
διαµονής και παρεπιδηµούντων
ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ∆Α 12



Τελευταία νέα από την εφημερίδα