Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"Θέλουμε λίγα Ι .Ζ - ο ΜΜΜ
¦ . Αμβροο|οο
απο τους πολλους β ~ ο .
¦ . ν οχολ|οζα
και οΧι πολλα 
 από τουςλίγους" ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ εΦΗΜερ·ΔΑ Με θΕΣΣΑΛ|ΑΣ ο πιο
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΤΙΜΗ 0,50 ΤΗΛ: 24410 80888
ΛΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3384 - ΕΤΟΣ 12ο
Σ ' Ι
Ο Προστασία πρωτης κατοικίας μόλις στα 120.000 έυρω¦
θέλουν να έπιβάλουν στην κυβέρνηση οι δανειστές...
Ο Αυτή τη στιγμή τα ακίνητα μέ αντικέιμένική αξία κάτω
των 375.000 έυρω έίναι προστατέυμένα από πλέιστηριασιιούε
Ο Σταθάκης θα συναντηθέί την Πέμιπη για τους έκπροσωπους των θέσμων για τα κόκκινα δάνέια
Ο Η τ ρόικα ζητά να τέθέί και έισοδηματικό κριτήριο
κοντά στα όρια της τρτωκέιας
Ο Τα κριτήρια για την υπαγωγή στο νόμο Κατσέλη των
κόκκινων δανέίων θα τέθουν έπί τάπητος την
Πέμπτη ο Σελ.5
Ανάπτυξη Πολιτισμος
το νέο πρ6- 32ο ωστοσο
γραμμα ΕΣΠΑ θεάτρου...
Ο Επιδοτέί ιπυκιου- 8 Η ΗΡΟΚήΡ"ἔΠ ΥΙΟΙ ΠΙ
κους ανέργους έως νέα διοργάνωση στις
και 100%... 4 έως 13 Μαρτίου
ο κι. ισ 2018 Ο ,κι 14
Ό . γἔτοπον;οποία Υγεία
Ο πιο τα ε - ο Ασκηση ΚΟ' οστεοπόρωση
_ ἔΕρναζοιιενος - εργαζοιιΜἑ ο ιι θέτική έπίδραση της άσκησης
- η με γνώση ηλεκτρονικού στην καταπολέμησή της...
` ἐνπολογιστή και ευχέρεια σεἔ Ο Το ?°”°ἶ°ρω"κ? σ"δρ°Ρ° ?τ 19
· : γυναικές ιδιως μέτα την έμμηνο
 δ!Μ8!Ρ|σ“ - εΉΨεΡωσ“ παυση¦ έχέι πολλαπλές αιτίές: ορμοΜαρ”ὁπουλος Γιάννη ς ιστοσελίδων. Επίσης, θα κακές. μεταβολικές. διαιτητικές
Π “ΔοχΒιροΤρτοΣ είναι επιπλεον προσόν αν ' Γραφει Π φ"°1°θερ“"εἩρΜ ΑΜΠ"
Ξ . . . Ξ 'Ι'αντον ο κι. ιο . ιι
εκει γνωση χρήσης πρσ- .
χε·ΡοΥΡΠκΗ ΜΟΝΟΝ Ξ Ι Ι Ξ
ΜΠΑΡοΣκοΜκΗ χειρογΡπκΗ γραμματος σελιδσπσιιισιις 
"^'ΔοΟΥΡο^ ο"^ ἔ0ααι1< Χριεεε ή γνώσεις δι1-ἔ
ΧΕ'ΡΟΥΡΠΚΗ ΥΠΟΣΠΑΔΜ
μοσιογραφίας.
ΕΘνοκης Αμανης ΠΑ Ξ Ξ
καρτα ανεργίας.
 Πληροφορίες στο Τηλέφωνο 6977200595- 
' ΓιώργοςΛμβοοοίοο '
ΤΚ 546 Ζ' - ΘεΣΣΜοΝοκΗ
Εατοωεσπσ·|οοὡ Παίδων·|οσὡ Θεσσαλίας
· · ο · ο · · · · · · · · · · · · · · · · ο · ο · ο · ο · · · · · · · · · · · · · · · · · ··