Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Μασονική "προφητεία" για παγκόσμιο πόλεμο εβραίων-μουσουλμάνων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
2! οκΤΩΒΡ!ογ > η
2015 , Ψ Η Ξ
350 ΕΤΟΣ ΓτΜΤΠΟΓ!! Η! ῖ!Πῳ“[Γἶ!ῦ 
ΔΡ  ! Πα!!! Ν›Ἡ χμ! ·!Μ!Ν ! ΠΔ η ί Ι ὶ
- ! 'η δ 1 Καλ, έ η -¦
ί ΩΧ" Τμ Η έ 3/ έ | ' Η! ~ μ “ “¦“ :'··¦ “βη ι η
(!ο4οο)38οα Κἴ¦¦] ή!!! έἰετ! ε !ΜηΜχωΜ“ΜψὶΜΞΨΝΜ05ί
_ Κ  Χ Η  Κ" 3 Η  ·£ΔΜσ 
η Ό Μ χ κ η  μ /  η |¦   Ι'
1ΊΜΗ·!ΕγΡΩ _ΔΞχ!!¦Δ“ἀ1Δ!η!αέ ! 7!ΜΜΜηΜηΜα !
Η Δ||(|·| ΤΟΥ ΑΜΑ να
Ασφ€1λ1στ11<ό μέτρα κατά τΠς Εθν11<Πς
ΤρέιΠεζος γκι τΙ1ν Τράπεζα τΙ1ς ΑνατολΠς!
Η “Μη Με!! έ ῦ ῦ ῦ `
ΥΠΒΒΕΣΗ ΠΑΠΙ!!! =
Ρ ΜΗΝ!!! Ο! ΕΜΗ!!! Η! Ι!  Μ!!!
Ξ!!! α!!! Η!! ΜΝ!!! “Π Η!!
ωρα!!
ΣΕΛ|Δ/! 3
ΣΕΛ|ΔΕΣ
ΜΜΜ" <<"ΝΦ"π|Μ
"Λ Μ!!0Σ!!!0 ΜΜΜ
Ε!!!!!!!!-!!0!Σ0!!!!!!!!!!
Ο Άλμπερτ !'!α!κ¦ ηγέτης της αμερικανικής μασονίας, <<έδαξε>> Μέση Ανατολή από το !87!!!!