Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: Σε αδιέξοδο τα νοσοκομείαRecognized text:
 ΑΣΦΑΛ|ΣΤ|κΟ ΕΚΠΑ|ΔΕΥΣΗ
ΜΝΗΜΗ!
Εθνικη σύνταξη 390 ευρώ “ ΦΠ^τριὡν
. . . ταχυτητων
με ηορουε απο τη φορολογια!
Ηξεις αφιιξεις γιατιςεηικουρικεςαηο τονυηουργοίιωρνο Ηοτρουτκολο :ο 5
καιω. Ι ή μ
( `^ΥΥεῇ'°Φ°ΡΜ,
ΪΞῖΑΡΤΗ 2' οκτοΒΡιον ΖΟΙ5 ί ΕΥΡΩ
Σε αδιεξοδο 
σε νημηέιτ
ἐ=¦~ιωοτο αηο που Θα βοεΘουν
το ισοδύναμα. Στο Η:
τα ιδιωτικα σχολεια πιο
|ίίίΙ|||ίίί||Ι|||ί||ίίί|ίίίίίΙ||ί
για την ηραεδρία
τα νοσοκομείο 
¦ . , ρυηαίνειτο ρέμα
αηο σημερα οι εργαζόμενοι ,
ΜΒ βασικό· οικοδομικών ΜΜμ στα δημόσια νοσοκομείο τη5 θεοααλονίκη5. αφού εξαιτία5 των Μηογδανα ΚΟ'
ΜΝ' ω Μ·μη“αΜ· Η ελλείμεων υπαρχουν σοβαρό λειτουργικό ηραβλιίματα που Ι ι
. Μ ΜαΜΜ εγκυμονούν κινδύνου5 για τσυ5 ασθενείε. Η δημόσια δαηόνη την ΚορωνεΜ
Μ." Ι υγεία5 στην Μόδα είναι 5.5% του ΑΕΠ. τη στιγμη που η ηρό- Π Μ· 9
“Μ °ΜΜΜ βλευη του δεύτερου μνημονίου ήταν 6%. ενώ η υηοκρηματο
ΜΜΜ ωΜκπω ο Μαη Μ Μ δότηση και οι ελλείμειε προσωπικού καθιστούν ηροβληματικη
ΜΒ ΜΜΜ ΜΜΜΜΝΜ τη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων. ι:ι Με
ΒΟΡΕ|Λ ΕΛΛΑΔΑ
Χειρσηέδε5 στο κύκλωμα...
με τα τηλεφωνηματα αγωνία5
Το Μακεδονικό
Μουσείο
Σύγχρονη5 Τέχνη5
ξανανοίγει
τι5 ηύλε5 του
τα σελ."
οι ρυθμίσω για τα «κόκκινα»
δανεια θα ρίξουν κι όλλο Με το μικρό
τι5τιμε5 των ακινητων στην Κμύανοντοο
ΠΜ· ΠΜ.2ό
Μια 80χρονη απο τις Συκιές καταφερε να ξεοκεηαοει το κύκλωμα ότι]